Bedrijf

244 resultaten
Logo placeholder
De Technologie Kring Twente (TKT) is een netwerk bestaande uit circa 200 kennis- en technologie intensieve bedrijven in de regio Twente, van startups tot multinationals. De activiteiten van TKT zijn erop gericht ondernemerschap en groei te stimuleren. Als lid bent u welkom op TKT matchmakingevents en workshops. TKT richt zich op de volgende technologiegebieden: Micro & Nano, Biomedisch, Smart devices & materials, Sustainable energy & cleantech en IT & Internet.
Bekijk details
Logo placeholder
Het TechnoPark Schoondijke (Zeeland) is een bedrijventerrein dat speciaal is ingericht voor hightechbedrijven in de landbouwmechanisatie, alternatieve en groene energie en retailautomatisering. Wanneer u zich vestigt op het terrein beschikt u over voldoende ruimte om te groeien, een goede infrastructuur en inspirerende buren die openstaan voor samenwerking. Bent u een starter? Voor u is er gelegenheid om ruimte te huren in het gebouw van TBCZ (Techno Bizz Connection Zeeland) met lage huurprijzen en goede voorzieningen.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u een product of dienst aan het ontwikkelen en kunt u daar hulp bij gebruiken? Teckle, de innovatieservice van Rabobank, helpt u verder. Zo kan Teckle u bijvoorbeeld helpen met uw financiering en verzekeringen. Of u nu een starter bent of een bestaande ondernemer met groei ambitie, Teckle is uw sparringpartner.
Bekijk details
Logo placeholder
Texperium is een open innovatiecentrum gericht op hergebruik van textiele producten. Het centrum wil spelers in de textiel(hergebruik)keten samenbrengen en verbinden met potentiële gebruikers van herwonnen vezels. Als lid kunt u meedoen in gezamenlijke projecten. Toepassing van duurzame vezels uit snijafval en hennep is één van de thema's. Texperium beschikt over een semi-industrieel technicum, waar proeven op grotere schaal uitgevoerd kunnen worden. U kunt verder bij Texperium terecht voor kennis, netwerk en om gebruik te maken van apparatuur. Texperium is gevestigd in Haaksbergen.
Bekijk details
Logo placeholder
The GreenVillage is een initiatief van de TU Delft om een pilot/demonstratie park in te richten rond vernieuwende energie(zuinige) innovaties; zowel in producten, dienstverlening als concepten. Ondernemers kunnen hun duurzame, groene en circulaire product(concepten) presenteren, uitontwikkelen en installeren om ervaring mee op te doen. Daartoe wordt samengewerkt met de wetenschappers en studenten van de TU Delft. Het Delft Energy Initiative is nauw verbonden met The GreenVillage.
Bekijk details
Logo placeholder
MARIN is a provider of advanced expertise and independent research to the maritime and offshore industry. Using the newest test facilities and simulators and working together with an extensive innovation and research network we achieve our goal of developing cleaner, safer and smarter ships and maritime constructions. MARIN is actively participating in the development of the offshore wind energy sector. It launched RENT (Renewable Energy Team), a MARIN wide team of specialists covering all the aspects needed to make offshore renewable energy a success.
Bekijk details
Logo placeholder
Het ThermoPlastic composite Research Center (TPRC) is een open innovation, research- & development centrum gericht op thermoplastische composieten. Als lid kunt u meedoen in gezamenlijke onderzoeksprojecten naar nieuwe materialen en toepassingen. Daarnaast biedt het TPRC haar leden advies en training op het gebied van ontwikkeling en verwerking thermoplastische composieten. Het TPRC is gevestigd in Enschede.
Bekijk details
Logo placeholder
Ontwikkelt u zonne-energie systemen en loopt u tijdens u ontwikkeltraject tegen bepaalde vragen aan? Stel deze eens aan SEAC. SEAC is een onafhankelijke kennisinstelling op het gebied van zonne-energie systemen en applicaties. U kunt bij SEAC terecht voor strategisch advies, praktijktesten en benchmarking. Zoekt u partners die u kunnen helpen bij uw ontwikkeling? Ook dan kan SEAC u helpen. SEAC is gevestigd in Eindhoven.
Bekijk details
Logo placeholder
TI-COAST is een nationale onafhankelijke stichting, die zich profileert als dé partner op het gebied van analytische wetenschap en instrumentontwikkeling. TI-COAST verenigt verschillende belanghebbenden. Om gebruikt te maken van hun kennis is een jaarlijks lidmaatschap een vereiste.
Bekijk details
Logo placeholder
TKI Biobased Economy (TKI-BBE) is een topconsortium voor kennis en innovatie gericht op ontwikkeling en toepassing van de biobased economy in Nederland. Binnen dit TKI werkt het bedrijfsleven samen met kennisinstellingen en overheden aan vernieuwende producten en diensten. Bent u actief in de biobased economy, dan kunt u meedoen in gezamenlijke onderzoeksprojecten of projectideeën agenderen. TKI-BBE werkt voor het MKB samen met de Top Chemie Delta.
Bekijk details
Logo placeholder

TKI Chemie is een topconsortium voor kennis en innovatie gericht op de chemische sector. Binnen dit TKI werkt het bedrijfsleven samen met kennisinstellingen en overheden aan vernieuwende producten en diensten. Bent u actief in de chemie, dan kunt u meedoen in gezamenlijke onderzoeksprojecten of projectideeën agenderen. Er wordt onderzoek gedaan op de thema's geavanceerde materialen, biochemie, chemische conversie & processen en nanotechnologie & devices.

Bekijk details
Logo placeholder
Binnen dit TKI werkt het bedrijfsleven samen met kennisinstellingen en overheden aan vernieuwende producten en diensten. Bent u actief in de (groen)gassector, dan kunt u meedoen in gezamenlijke onderzoeksprojecten of projectideeën agenderen. Er wordt onderzoek gedaan op de thema’s groen gas (vergisting en vergassing van biomassa en reststromen), systeemintegratie, waterstof, upstream gas (gasexploratie en –productie), toepassing van LNG, CCUS (afvang, hergebruik en opslag van CO2) en de maatschappelijke aspecten van gas. De innovatiemakelaars van de TKI bieden u bedrijfsadvies en begeleiden u bij het vinden van partners.
Bekijk details
Logo placeholder
TKI Wind op Zee is een topconsortium voor kennis en innovatie in de offshore windtechnologie. Binnen dit TKI werkt het bedrijfsleven samen met kennisinstellingen en overheden aan vernieuwende producten en diensten. Bent u actief in de Wind op Zee sector, dan kunt u meedoen in gezamenlijke onderzoeksprojecten of projectideeën agenderen. De innovatiemakelaars van de TKI bieden u daarnaast bedrijfsadvies en begeleiding bij het vinden van partners. Tevens werkt de TKI aan de ontwikkeling van test- en demonstratiefaciliteiten voor Wind op Zee.
Bekijk details
Logo placeholder
TNO is de nationale onderzoeksorganisatie voor toegepast technisch onderzoek. U kunt TNO gericht opdracht geven voor onderzoek, alleen of in collectief met andere mkb ondernemers, kennis vinden en (test)apparatuur gebruiken. TNO kan u adviseren in de stappen naar eindontwikkeling van uw product, productieprocessen of marktanalyses. TNO biedt mkb’ers verschillende manieren om hen tegen gereduceerde kosten in te huren. TNO is gevestigd op verschillende locaties in Nederland.
Bekijk details
Logo placeholder
TopChemieDelta is een nationaal valorisatienetwerk van de Topsector Chemie. Het verbindt regionale initiatieven met elkaar en biedt ondersteuning bij innovatievragen, kennisvalorisatie en projecten. Tevens organiseren ze workshops en bieden mogelijkheden om te werken aan competenties of begeleiden ze startups. Dit is gratis voor ondernemers.
Bekijk details
Logo placeholder

Public Impact is een onafhankelijk adviesorganisatie dat zich richt op organisaties met een maatschappelijke opdracht en adviseert in het uitvoeren van innovatiebeleid. In opdracht van de Europese Commissie en RIVM onderzoeken wij de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een ‘Trusted Environments’. Een omgeving waarin publieke en private partijen in een veilige en vertrouwde omgeving kennis, informatie en ervaringen kunnen delen over nieuwe technologieën, zoals nanotechnologie of moderne biotechnologie. Dit heeft als voordeel dat publieke instanties beter hun beleid en regelgeving kunnen afstemmen, alsmede dat innovatoren eerder kennis kunnen vergaren over mogelijke risico’s en haalbaarheid van de business case. 

Bekijk details
Logo placeholder
De TU Delft is een grote en technisch breed georiënteerde kennisinstelling en biedt veel verschillende mogelijkheden tot samenwerking met bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De vorm en inhoud hangen af van de partner en de grootte en complexiteit van het vraagstuk. Het Valorisatie Centrum is de voordeur voor u, om de weg binnen de TU Delft te vinden naar de juiste expertise, apparatuur/faciliteiten en mogelijkheden tot (EU) projectfinanciering (subsidie) verkennen.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u actief op het gebied van groene grondstoffen, groene chemicaliën en groene materialen en kunt u hulp gebruiken op het ondernemersvlak? Dan kunt u terecht bij het samenwerkingsverband Biobased Zeeland. U krijgt bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van uw innovatieplannen of het aanvragen van financiering. Wilt u liever kennismaken met mede-ontwikkelaars of potentiële klanten? Dan kan Biobased Zeeland u in contact brengen met interessante partners in Zeeland, Zuid-Holland of West-Brabant.
Bekijk details
Logo placeholder
Utrecht Holding is het gezamenlijke TTO van Utrecht Universiteit en UMC Utrecht. Startups en wetenschappers met ondernemende ambities kunnen bij Utrecht Holding terecht voor ondersteuning bij het starten van hun bedrijf op basis van de binnen de universiteit ontwikkelde kennis. Utrecht Holding ondersteunt u bij het bepalen van strategie en het overdragen van kennis vanuit de universiteit naar uw bedrijf.
Bekijk details
Logo placeholder
UtrechtInc is een incubator voor innovatieve startup met een focus op Health, Climate of Education. Bevindt u zich in de (pre)startfase van uw bedrijf, dan kunt u hier terecht voor huisvesting en bedrijfsadvies. Wilt u gebruikmaken van deze ondersteuning, dan moet u zich vestigen in de incubator. Tevens biedt UtrechtInc startups toegang tot startkapitaal en investeerders uit het netwerk. Via UtrechtInc is het verder mogelijk om studenten te koppelen aan uw vraagstukken in de vorm van stages, opdrachten en challenges. UtrechtInc is gevestigd in Utrecht (stad).
Bekijk details
Logo placeholder
Het Utrecht Sustainability Institute (USI) is een kennisnetwerk dat ernaar streeft om samen met het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke partijen de transitie naar duurzame stedelijke gebieden te versnellen. De belangrijkste terreinen van expertise zijn energie, klimaat, water en grondstoffen. USI brengt kennis en markt samen door gezamenlijke projecten aan te jagen en te begeleiden. Op het gebied van energie ligt de focus op de gebouwde omgeving. Bent u actief op dit gebied, dan kunt u bij USI terecht voor het vinden van partners voor een project, of u kunt deelnemen aan één van de bestaande projecten. De focus van USI ligt op de regio Utrecht.
Bekijk details
Logo placeholder
Utrecht Valorisation Centre (UtrechtVC) is het valorisatieprogramma van de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Bent u een student of wetenschapper met innovatieve ideeën en ondernemende ambities, dan kunt u terecht bij UtrechtVC voor ondernemerschapstrainingen, het screenen van ideeën en het uitwerken van waardeproposities.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u actief in de chemie en wilt u de Europese markt veroveren? Dan is Valuepark Terneuzen de perfecte uitvalsbasis voor u. Het park biedt u allereerst uitgebreide petrochemische productie- en distributiefaciliteiten. Daarnaast is het park via weg, spoor, binnenlandse waterwegen en zeehavens direct verbonden met de belangrijkste afzetmarkten en toeleveranciers. Valuepark Terneuzen heeft zodoende alle voorzieningen om een belangrijk Europees knooppunt te worden voor de chemische industrie.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u een startup of bestaand bedrijf in de regio Apeldoorn? Dan kunt u terecht bij VentureLab Apeldoorn. Deze accelerator ondersteunt uw onderneming bij het ontwikkelen van een toekomstbestendige visie. Het VentureLab biedt u een business development programma met coaching, workshops en werksessies. VentureLab Apeldoorn richt zich op de verschillende sectoren waar technologie een bepalende rol speelt. De accelerator is gevestigd in Apeldoorn.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u een startup of bestaand bedrijf op het gebied van energie of biobased? En bent u op zoek naar ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten? Dan kunt u terecht bij VentureLab North. Dit is een business accelerator voor ondernemers actief in Noord-Nederland. Als ondernemer kunt u deelnemen aan een business development programma van een jaar. Daarbinnen krijgt u een breed scala aan services, zoals trainingsessies, coaching, bedrijfsadvies op marktstrategie en financiering. VentureLab North richt zich op de sectoren Energy, Biobased, Health, Water en ICT. De accelerator is gevestigd in Groningen.
Bekijk details