Bedrijf

244 resultaten
Logo placeholder
Het Rotterdam Climate Initiative is het programma van de stad Rotterdam dat werkt aan een duurzame toekomst. Door middel van projecten, bewustwording en PR creëert het een beweging. Het programma combineert werken aan duurzaamheid (aanpassing aan klimaatverandering) met het versterken van de Rotterdamse economie. Heeft u initiatieven die hierop aansluiten, neem dan contact op om te zien hoe het Rotterdam Climate Initiative u kan ondersteunen in partners en communicatie.
Bekijk details
Logo placeholder
SEECE is een centre of expertise op het gebied van duurzame elektrische energie. Heeft uw bedrijf kennisvragen of zoekt u samenwerkingspartners, dan kunt u bij SEECE terecht. Het centrum doet in samenwerking met het bedrijfsleven onderzoek naar decentrale energieopwek, energieopslag, e-mobility, smart-grids en duurzame leefomgevingen. Heeft u vacatures of stage- en afstudeeropdrachten, dan brengt SEECE deze onder de aandacht van studenten en afgestudeerden. Ten slotte biedt SEECE post-HBO onderwijs voor professionals in de duurzame elektrische energie. SEECE is gevestigd in Arnhem.
Bekijk details
Logo placeholder
Solliance is een platform waarbinnen onderzoeksinstellingen en bedrijven samen onderzoek en ontwikkeling verrichten op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie (PV). Vinden binnen uw bedrijf ontwikkelingen plaats op het gebied van thin film Si, CIGS, en organic PV (OPV)? Dan kunt u bij Solliance terecht voor een 'shared research programma'. Samen met toonaangevende participanten deelt u onderzoeksresultaten en maakt u gebruik van elkaars state-of-the-art infrastructuur en gedeelde onderzoeksprogramma’s. Samen ontwikkelen betekent minder kosten en minder risico. Wel wordt van u verwacht dat u uw eigen onderzoek bekostigd.
Bekijk details
Logo placeholder
SPARK Campus is een innovatiecampus voor de gebouwde omgeving. Kortgezegd verbinden wij organisaties uit de bouwsector maar vooral ook daarbuiten, aan elkaar om vernieuwing en innovatie in de gebouwde omgeving te versnellen. Dat doen we op verschillende manieren, waaronder bootcamp sessies voor MKB bedrijven, living labs, fablab faciliteiten en werken met talents. Onze campus is gevestigd in Rosmalen en is een initiatief van Gemeente 's-Hertogenbosch, Provincie Brabant, Avans Hogeschool, Heijmans en Technische Universiteit Eindhoven.
Bekijk details
Logo placeholder

Spinnerij Oosterveld, Powered by the World of Walas, is een hotspot voor accelerators op een historische plek in Twente met het karakter van deze tijd.

Bekijk details
Logo placeholder
Starters Internationaal Business (SIB) is een initiatief van RVO en biedt een coachingstraject waarbij de kansen van de ondernemer in het buitenland in kaart worden gebracht. Met een aantal gesprekken wordt de onderneming in kaart gebracht (sterke/zwakke punten) met als resultaat een concreet stappenplan.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u een student, PhD of alumnus van de Wageningen Universiteit en wil u een eigen bedrijf starten? Dan kunt u aankloppen bij StartHub Wageningen. Dit is een broedplaats die u de faciliteiten, scholing en omgeving biedt om uw idee uit te bouwen tot een volwaardig bedrijf. StartHub biedt coaching, workshops, microkredieten en huisvesting. StartHub is gevestigd in Wageningen.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u een startende ondernemer in de sector Agro, Food en Leefomgeving? Dan kunt u terecht bij StartLife in Wageningen. De partners binnen Startlife bieden coaching, ondersteuning, activiteiten en netwerk om startende ondernemers een stap verder te helpen. Daarnaast heeft het project twee financieringsfondsen voor het starten van een bedrijf (preseed) en technische ontwikkeling (proof-of-concept). StartLife biedt ook voorlichting aan wetenschappers/studenten die willen leren over het starten van een eigen bedrijf. (Beoogde) vestiging in Gelderland is een voorwaarde voor ondersteuning. Meer informatie: www.start-life.nl
Bekijk details
Logo placeholder
Heeft u een fantastisch idee op het gebied Advanced Materials, Energy Storage of Renewable Energy en wilt u een startup oprichten? Startupbootcamp HighTechXL kan uw succes dan vergroten. Dit Europese acceleratorprogramma biedt u intensieve begeleiding door toonaangevende experts. Tevens krijgt u de beschikking over een internationaal netwerk om u product te promoten. Tevens krijgt u van Startupbootcamp HighTechXL een financiële bijdrage en gratis kantoorruimte op de High-Tech campus van de TU/e. In ruil voor deze steun vraagt Startupbootcamp HighTechXL u 8% van het aandelenkapitaal af te staan.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u op zoek naar een flexibele of vaste werkplek in de regio Diemen? Dan kunt u terecht bij de Start-up Campus. Hier kunt u per dag of per maand werkplekken huren. De werkplekken zijn voorzien van alle gemakken en faciliteiten zoals vergaderruimte, printer, postservice, koffie en thee, et cetera. Ook heeft de Start-up Campus een receptioniste. U kunt uw klanten dus professioneel ontvangen.
Bekijk details
Logo placeholder
STARTUP/Eindhoven is een incubator voor studenten van de TU/e. Ondernemende studenten van de TU/e mogen zich gratis op de campus huisvesten in de zogenaamde Flexroom en kunnen advies en begeleiding krijgen voor de financiering van businessplannen. STARTUP/Eindhoven richt zich primair op TU/e studenten die al ondernemen, de entrepreneurs. Heeft u geen eigen bedrijf, maar bent u vergevorderd in uw business case of bent u ondernemend actief voor opdrachtgevers uit het MKB, een intrapreneur, dan bent u ook bij STARTUP/Eindhoven welkom.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u een startup in de energiesector en op zoek naar ondersteuning bij de ontwikkeling van uw product of dienst? Dan kan u terecht bij de Startup Fast Track. Dit is een programma gericht op startups in de energiesector. Na selectie biedt het programma jaarlijks 15 ondernemers een intensief en op maat gemaakt begeleidingstraject, dat bestaat uit trainingen, coaching, een omgeving met faciliteiten en financiering. Het programma opereert vanuit Groningen.
Bekijk details
Logo placeholder
Stenden Polymore Research & Education (Stenden PRE) is een kenniscentrum op het gebied van duurzame kunststoffen. U kunt bij Stenden PRE terecht voor technische kennis, het vinden van partners en het (laten) uitvoeren van praktijkgericht en innovatief onderzoek. Om kennis en partijen in de regio samen te brengen, organiseert Stenden PRE ook diverse netwerkevents. Stenden PRE is actief in regio Emmen.
Bekijk details
Logo placeholder
Stichting Biomassa is een innovatiecentrum gericht op het ontwikkelen van nieuwe technieken en concepten voor het omzetten van organische reststromen naar producten met een economische waarde. Bent u een ondernemer in de biobased economy? Dan kunt u bij de stichting terecht voor opname in het netwerk, testfaciliteiten, financiering en bedrijfsondersteuning op het vlak van vergunningen. Ook realiseert Stichting Biomassa de inzet van studenten (stagiars) om in te zetten bij uw innovatie-projecten.
Bekijk details
Logo placeholder
Stichting CompoWorld is een open innovatiecentrum gericht op hoogwaardige composieten. Als ondernemer kunt u betrokken worden bij gezamenlijke onderzoeksprojecten naar nieuwe materialen en toepassingen. Daartoe heeft CompoWorld tevens subsidies beschikbaar. Daarnaast organiseert CompoWorld diverse masterclasses, themabijeenkomsten en congressen. CompoWorld richt zich op (noordelijk) Flevoland en is gevestigd in Marknesse.
Bekijk details
Logo placeholder
Stichting Duurzame Energie Koepel bevordert de toepassing van duurzame energie in Nederland. De stichting beïnvloedt de politiek en beleidsmakers ten gunste van duurzame energie. Als lid kunt u mede-invloed uitoefenen op de agenda en activiteiten van de stichting.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u een (door)startende ondernemer met innovatieve technologische ideeën, dan kunt u terecht bij Stichting Nieuwe Bedrijvigheid (SNB). Dit is een publiek-private samenwerking gericht op de ondersteuning van kansrijke innovaties. De partners binnen het netwerk leveren bedrijfsondersteuning op het gebied van sales, ondernemersvaardigheden, marktstrategie, intellectueel eigendom en financiering. (Beoogde) vestiging in Gelderland is een voorwaarde voor ondersteuning.
Bekijk details
Logo placeholder
Als lid van Stichting Platform Bio-Engergie (PBE) kunt u gratis deelnemen aan business meetings en kan u makkelijk partners vinden binnen dit netwerk. Daarnaast behartig PBE de belangen van haar partners door positieve lobby voor bio-energie.
Bekijk details
Logo placeholder
Overweegt u een bedrijfsoprichting in West-Brabant en kunt u daarbij hulp gebruiken? Stichting Starterslift is dan uw partner. U kunt bij Starterslift terecht voor advies over de markt, innovatie, samenwerking, et cetera. Starterslift biedt zelfs leningen waarmee u een marktonderzoek of technische haalbaarheidsstudie kunt uitvoeren. Daarnaast biedt Starterslift u de mogelijkheid om uw bedrijf te vestigen in een van de incubators. Dit zijn inspirerende broedplaatsen waar u met collega-starters uw bedrijf kunt ontwikkelen. Hier kunt u gebruikmaken van gedeelde bedrijfsfaciliteiten zodat u uw klanten en leveranciers in een professionele omgeving ontvangt.
Bekijk details
Logo placeholder
STW zet zich in voor hoogwaardig technisch-wetenschappelijk onderzoek. Ondernemers kunnen hun onderzoeksplannen indienen waardoor ze kans maken op financiering. Daarnaast wil STW kennisoverdracht realiseren.
Bekijk details
Logo placeholder
De Stuurgroep PVC & Ketenbeheer is de branchevereniging die de belangen behartigt van PVC-fabrikanten, onder andere in onderhandelingen met overheden en belangenorganisaties. Bent u actief in deze sector, dan kunt u bij de vereniging terecht voor kennis, netwerk en vertegenwoordiging.
Bekijk details
Logo placeholder
Stybenex is de vereniging van fabrikanten van airpop (EPS)-producten. Als brancheorganisatie behartigt Stybenex de collectieve belangen van haar leden. De belangrijkste taak van Stybenex is het stimuleren van een optimaal gebruik van airpop (EPS) zowel als isolatie- en verpakkingsmateriaal als licht ophoogmateriaal in de grond- weg- en waterbouw. Stybenex geeft voorlichting en initieert en participeert in studies en onderzoeken. Stybenex wil ook een vooraanstaande overlegpartner zijn met overheidsinstanties en organisaties. Bent u actief in deze sector, dan kunt u bij de vereniging terecht voor kennis, netwerk en vertegenwoordiging.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u op zoek naar een industrie- en bedrijvenpark waar u uw industriële processen kunt ontwikkelen? Dan kunt u terecht bij InnoFase in Duiven. Dit is de vestigingsplaats voor ondernemingen die actief zijn in de energie- en milieutechnologie of de biobased economy. Synergiewerking tussen bedrijven staat centraal op dit terrein, bijvoorbeeld door het cascaderen van materiaalstromen of het elders hergebruiken van restwarmte op het terrein.
Bekijk details
Logo placeholder
De Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) is een proactieve, initiërende en verbindende netwerkorganisatie. TFI beschikt over een groot netwerk en kan u helpen bij het vinden van partners bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, financiering of onderzoek.
Bekijk details
Logo placeholder

Het TCNN (TechnologieCentrum Noord-Nederland) initieert, coördineert en leidt (grote) technologische samenwerkings-projecten tussen technologische bedrijven en de kennis-instellingen. Binnen de sectoren agro-food, health, energie, maritiem-jachtbouw, metaal-elektro, mechatronica en water stimuleert het TCNN open innovatie. Heeft u een innovatief idee of vraagstuk, maar ontbreekt de tijd of kennis om dit uit te werken? Dan kunt u bij TCNN terecht voor technische, economische en bedrijfskundige haalbaarheidsstudies, technologieprojecten en specifieke workshops. Ook kan TCNN u ondersteunen bij het vinden van interessante subsidie-regelingen. TCNN is actief in Friesland, Groningen en Drenthe.

Bekijk details