Bedrijf

244 resultaten
Logo placeholder
Bent u geïnteresseerd in praktijkgericht onderzoek op het gebied van duurzame energie? Dan is het kenniscentrum Duurzame Energie (kcDE) van de NHL Hogeschool uw partner. Hier kunt u terecht met al uw vragen over PV technologie en Elektrische mobiliteit. Samen met docenten en studenten worden uw vragen opgepakt en uw onderzoek uitgevoerd.
Bekijk details
Logo placeholder
NNTS zet multidisciplinaire teams van “excellente” masterstudenten in om technische vraagstukken voor bedrijven en instellingen op te lossen, hierbij leggen ze de link met een vakgroep van de universiteit om expert advies te krijgen bij de projecten. We bieden wetenschappelijk onderzoek, technisch advies (engineering) en ontwikkeling van prototypes aan. Heeft u een technisch vraagstuk, NNTS heeft een team van de juiste studenten om dit vraagstuk voor u op te lossen.
Bekijk details
Logo placeholder
NV NOM is de Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij gericht op het versterken van de regionale economie in Noord-Nederland. Ondernemers in Friesland, Groningen en Drenthe kunnen bij de NOM terecht voor financiering en bedrijfsondersteuning. Bedrijfsadvies wordt enkel gerealiseerd binnen bredere programma's en samenwerkingsverbanden, zoals Northern Netherlands Offshore Wind (NNOW) en het Dutch Biorefinery Cluster (DBC). Als u zich wilt huisvesten in Noord-Nederland, kan de NOM u informeren over interessante locaties.
Bekijk details
Logo placeholder
NNOW (Northern Netherlands Offshore Wind) is een netwerk voor bedrijven die actief zijn in de offshore wind of dat willen worden. Als lid van NNOW wordt u betrokken bij gezamenlijke R&D en business development. Binnen het cluster is er bovendien ruime aandacht voor netwerken, kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van promotie- en acquisitieactiviteiten. NNOW is actief in de regio Groningen.
Bekijk details
Logo placeholder
Kennis, business en innovatie komen samen bij de Novio Tech Campus in Nijmegen. De campus biedt 10,000 m² of state-of-the-art onderzoeks faciliteiten aan en tevens accomodaties for ondernemers en onderzoekers in the Life Sciences. Health en HighTech sectors. De Novio Tech Campus heeft de iLAB status samen met Mercator Nijmegen samen zijn zij iLAB Nijmegen. Sharing knowledge for growth. That is the underlying philosophy of Novio Tech Campus. The campus is equipped with advanced laboratories (ML 1, 2, 3), flex labs, clean rooms, an equipment pool, the NXP’s Regional Quality Center Europe as well as high-quality operating supplies. It has offices and meeting rooms with all the necessary support and services and a modern meet & greet area for networking events. In close corporation with it’s partners Kadans Science Partner and SMB Life Sciences, Novio Tech Campus offers entrepreneurs access to the expertise, facilities and (inter)national networks of companies and knowledge institutions. They also provide start-ups and young companies an integrated package of facilities and support for their enterprise. www.noviotechcampus.com/about-us/about-novio-tech-campus
Bekijk details
Logo placeholder
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn van de regio Zeeland voor uw bedrijf en bedrijfsactiviteiten? Kom dan eens langs bij NV Economische Impuls Zeeland (Impuls). Impuls is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland en weet u alles te vertellen over subsidieregelingen en vestigingslocaties in de regio. Bent u al gevestigd in Zeeland dan kunt bij Impuls terecht voor de mogelijkheden tot financiering voor groei of investeringen. Impuls scherpt uw plannen aan en zoekt mogelijke financiers voor u. Voor andere vraagstukken kan Impuls u, dankzij het grote netwerk, doorverwijzen naar relevante partners.
Bekijk details
Logo placeholder
De regio bindt ondernemers en bedrijven met innovatiekracht en groeipotentie aan West-Brabant. REWIN initieert business developmentplannen en innovatieprojecten binnen en tussen de sectoren biobased economy, logistiek en maintenance. Wij stimuleren samenwerkingsverbanden van bedrijven en kennisinstellingen en zorgen zo voor meer innovatiekracht. West-Brabant heeft een sterke agrofood- en chemiesector. Op het snijvlak van deze twee branches is een stevig cluster ontstaan op het gebied van groene grondstoffen en groene bouwstenen, zoals performance materials, coatings en chemicaliën. REWIN zorgt er voor dat kansen in deze snelgroeiende sector omgezet worden in business.
Bekijk details
Logo placeholder
Octrooicentrum Nederland is dé instantie waar u terecht kunt voor informatie over innovatiebescherming. Zo geeft het Octrooicentrum voorlichting over het octrooisysteem, praktische informatie en advies hoe uw product te beschermen met behulp van intellectuele eigendomsrechten.
Bekijk details
Logo placeholder
Het Open Innovatie Center Advanced Materials (OICAM) is een open innovatiecentrum op het gebied van nieuwe materialen. OICAM brengt haar leden samen rondom technische vraagstukken. Als lid kunt u faciliteren in gezamenlijke projecten rondom nieuwe materialen. OICAM heeft daarbij de beschikking over diverse onderzoeksfaciliteiten waar proeven uitgevoerd kunnen worden. U kunt verder bij OICAM terecht voor kennis, netwerk en om gebruik te maken van apparatuur. OICAM is gevestigd in Nijverdal.
Bekijk details
Logo placeholder
Wilt een bedrijf opzetten? Of gaat u New Business ontwikkelen? Ondernemers gevestigd in de regio Noordoost-Brabant kunnen dan bij OndernemersLift+ terecht. Dit samenwerkingsverband zet zich in om innovatieve startende en groeiende (student)ondernemers te helpen met advies over ondernemerschap in het algemeen, bijvoorbeeld product- en marktontwikkeling, en biedt financiering. De ondersteuning van OndernemersLift+ is niet gebonden aan een bepaalde sector. Wel is de Agro & Food sector een belangrijke sector in de regio en is alleen voor deze sector specialistische kennis aanwezig.
Bekijk details
Logo placeholder
Ondernemersplein is dé centrale plek waar u de antwoorden vindt op al uw ondernemersvragen. Makkelijk, snel en overzichtelijk. Hier krijgt u bijvoorbeeld informatie over het handelsregister, personeel, huisvesting, marketing, internationalisering of duurzaam ondernemen. En u regelt er eenvoudig uw zaken met de overheid. Initiatiefnemers van dit informatiepunt zijn het ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Belastingdienst.
Bekijk details
Logo placeholder
U kunt bij ons terecht voor advies of ondersteuning bij ondernemersvragen. Wij ondersteunen ondernemers met innovatieve projecten en organiseren samenwerking tussen partners uit overheid, onderwijs, kennisinstellingen en ondernemers. Ook begeleiden we ondernemers uit alle sectoren die zich willen vestigen in de regio, een bedrijfsverplaatsing overwegen of uitbreiding van hun huidige locatie nodig hebben. Tot slot hebben we een uitgebreid netwerk van financiers (banken, fondsen en informal investors), zodat we u kunnen ondersteunen bij het vinden van financiering en subsidies.
Bekijk details
Logo placeholder
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV (OMFL) is de regionale ontwikkelingsmaatschappij gericht op het versterken van de economie in Flevoland. Ondernemers in deze provincies kunnen bij OMFL terecht voor bedrijfsondersteuning en financiering. Bedrijfsondersteuning wordt geboden op de thema's Agribusiness, High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en Life Sciences & Health (LSH). Deze ondersteuning wordt voornamelijk uitgevoerd met andere partners binnen bredere programma's en initiatieven, zoals Compoworld.
Bekijk details
Logo placeholder

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Gelderland en Overijssel. Bedrijven kunnen bij Oost NV terecht bedrijfsondersteuning en financiering. Financiering wordt geboden via dochteronderneming Participatie Maatschappij Oost (PPM Oost). Bedrijfsadvies wordt gerealiseerd samen met andere partners binnen bredere programma's en clusters, zoals GreenTechAlliances, de Novio Tech Campus, et cetera. Oost NV richt zich met name op de topsectoren Agro-Food, Life Sciences, High Tech, Energie en de Maakindustrie. Als u zich wilt huisvesten in Oost-Nederland, kan Oost NV u informeren over interessante locaties.

Bekijk details
Logo placeholder

De werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren zijn enerzijds gericht op het verktijgen en verdedigen van octrooirechten, zoals het opstellen van octrooiaanvragen, het wereldwijd tot verlening brengen van octrooien, het verdedigen van octrooien in oppositie- en nietigheidsprocedures aangespannen door derden, het afsluiten van licentieovereenkomsten en waar nodig het voeren van inbreukprocedures.

Anderszijds kunnen wij u terzijde staan wanneer u geconfronteerd wordt met octrooirechten van derden, bijvoorbeeld wanneer u wordt beticht van inbreuk op een octrooi. Wij kunnen dan oppositie- en nietigheidszaken voeren tegen deze octrooien. 

Bekijk details
Logo placeholder

Ontwikkelt u geneesmiddelen? Wellicht is het dan interessant om u te vestigen op de open innovatie-locatie 'Pivot Park' in Oss. Pivot Park biedt zowel bestaande als startende bedrijven compleet ingerichte werkplekken en toegang tot chemische en biologische labs. Allemaal perfect uitgerust en geschikt voor hoogwaardig farmaceutisch onderzoek. Zo vindt u op het park: een Screening Centre voor nieuwe stoffen, een Pilot Plant, in vivo- en in vitro-kernfaciliteiten, Vergaderzalen, Restaurant en Kantoorruimtes.

Bekijk details
Logo placeholder
Plant One is dé testfaciliteit voor duurzame procestechnologie in de regio Rijnmond. Plant One vult het gat tussen laboratorium en full scale productie. Stimulering en versnelling van duurzame ontwikkelingen is een nadrukkelijk doel van de initiatiefnemers van Plant One. Ondernemers kunnen er terrecht voor vergunningenadvies, subsidiebemiddeling, technische bijstand, HSE-managers en -opleidingen.
Bekijk details
Logo placeholder
Het Platform Agro-Papier-Chemie (APC) is een samenwerkingsverband van industriële bedrijven uit de agrofood, de papierindustrie en de chemische industrie. Binnen dit platform werken bedrijven aan het identificeren van gezamenlijke kansen, het ontwikkelen van kennis en kunde en het uitwerken van nieuwe businesscases. APC is een samenwerkingsverband van voornamelijk intermediaire organisaties en belangenvertegenwoordigers. Bedrijven in de agrofood en papierindustrie kunnen het beste contact opnemen met DBC, partijen in de papierindustrie met het VNCI.
Bekijk details
Logo placeholder

PNO Consultants is Europa’s grootste onafhankelijke subsidie- en innovatieadviesbureau. Actief in twaalf landen ondersteunen wij bedrijven zoals start-ups, mkb’s en multinationals, onderzoeks- en kennisinstellingen en overheden bij het vinden en verkrijgen van subsidie en financiering voor innovatie- en investeringstrajecten. PNO is opgericht in 1985 en heeft zich ontwikkeld tot een snel groeiend en  kennisintensief bedrijf. Onze groei kan worden verklaard door een unieke combinatie van high-end kennis waarbij we kunnen terugvallen op een pool van professionals, waaronder wetenschappers, subsidie-experts, innovatiedeskundigen, financieel en juridisch experts - en een uitgebreid dienstenportfolio.

Bekijk details
Logo placeholder
Het Polymer Science Park: - verbindt het brede netwerk van onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheid en organiseert en stimuleert de samenwerking hiertussen. - vervult tevens een belangrijke fysieke platform functie voor de deelnemers, waar kennis gedeeld wordt. - biedt een leerwerkplek, waar studenten zich kunnen ontwikkelen. - biedt huisvesting aan bedrijven en start-ups. Lid voordelen van PSP is de kans om sneller en beter te innoveren door het Open Innovatienetwerk van PSP, met de funding die PSP voor projecten kan regelen.
Bekijk details
Logo placeholder
Polymer Technology Group Eindhoven BV (PTG/e) is in 2004 opgericht als een onafhankelijk kennisinstituut. Wij zijn volledig ingericht op het uitvoeren van onderzoek op het gebied van polymeren, kunststoffen en hybride materialen. Deze onderzoeken voeren wij uit in onze eigen labs op het TU/e Science Park. Daarnaast maken wij, als dochter van de TU/e Holding, gebruik van de infrastructuur van de TU/e. Bedrijven, zowel multinationals als MKB, kunnen bij PTG/e terecht voor kwalitatief hoogstaand (materiaal)onderzoek. Daarnaast is het ook mogelijk om enkele monsters te laten analyseren op materiaaleigenschappen.
Bekijk details
Logo placeholder
Wilt u van onderzoeksfaciliteiten gebruik maken op het gebied van nano- & microbiology en biochemische screening? Dan kunt u terecht bij Radboud Research Facilities. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit en het Radboudumc in Nijmegen. Startups en gevestigde bedrijven kunnen gebruikmaken van de apparatuur en faciliteiten die deze organisaties te bieden hebben. Ondersteuning in de vorm van kennis en expertise is daarbij mogelijk. Radboud Research Facilities is gevestigd in Nijmegen.
Bekijk details
Logo placeholder
Het KTTO is het Knowledge & Technology Transfer Office van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Startups en wetenschappers van de Radboud Universiteit met ondernemende ambities kunnen bij het KTTO terecht voor ondersteuning bij het starten van hun bedrijf. Het KTTO ondersteunt bij het opstellen van een business plan, het aantrekken van financiering, het bepalen van strategie, het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en kennisoverdracht vanuit de kennisinstelling naar een bedrijf.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u een innovatieve startup op het gebied van Smart Energy? Dan kunt u bij Rockstart Amsterdam terecht voor een intensief acceleratorprogramma. In ruil voor 8% van het aandelenkapitaal krijgt u van Rockstart € 20.000 startkapitaal, een werkplek, mentors en toegang tot een uitgebreid netwerk van investeerders. Eigenlijk alles wat u nodig heeft om in no-time u product naar de markt te brengen. Wilt u geen gebruik maken van het acceleratorprogramma, maar wilt u zich wel graag huisvesten tussen mede-ondernemers? Dan kunt u ook alleen een ruimte huren in een van de Rockstart Spaces.
Bekijk details
Logo placeholder
Stichting Rotterdam Biomass Commodoties Network (RBCN) wil een herkenbaar en erkend platform zijn van het bedrijfsleven in de bio-energie en biobased economy. Het organiseert drie jaarlijkse netwerkbijeenkomsten, initieert samenwerkingen met (inter)nationale brancheorganisaties, stimuleert informatie- uitwisseling en treedt namens de sector op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger.
Bekijk details