Bedrijf

244 resultaten
Logo placeholder
Stichting kiEMT (kennis en innovatie in Energie- en MilieuTechnologie) is een netwerk van EMT-gerelateerde bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Oost-Nederland. Ontwikkelt u kansrijke innovaties in de energie of biobased economy, dan kunt u bij kiEMT terecht voor bedrijfsadvies, het vinden van partners en het ontsluiten van financiering. Hiervoor moet u wel gevestigd zijn in Overijssel of Gelderland. In opdracht van Provincie Gelderland voert kiEMT bovendien het Topsectorontwikkelingsprogramma 'GreenTechAlliances' uit, dat zich richt op het verder versterken van de energie en biobased sector in Gelderland.
Bekijk details
Logo placeholder
Kleinschalige Bioraffinage is een samenwerkingsverband waarbinnen ruim 30 bedrijven en de Wageningen UR werken aan de ontwikkeling van kleinschalige, decentrale bioraffinage waardeketens. Binnen dit consortium kunt u samen bouwen aan ontwikkeling en marktimplementatie van enkele veelbelovende concrete business cases. De focus ligt hierbij op productie van PHA's en de verwerking van Blad & Loof, Stevia, Maïs, Suikerbieten, Gras, Riet, GFT en waterige reststromen. Kleinschalige Bioraffinage opereert vanuit de Wageningen UR (Wageningen en Lelystad).
Bekijk details
Logo placeholder
Stichting KIEN (Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland) richt zich op het bevorderen van innovatie in de elektrotechniek. Heeft u de ambitie om innovatieve elektrotechnische oplossingen te ontwikkelen? Dan biedt KIEN u de juiste omgeving om samen met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en intermediaire organisaties uit te werken. KIEN initieert, stimuleert, faciliteert en concretiseert elektrotechnische samenwerkingsprojecten; van kortlopende sessies tot meerjarige projecten. In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) biedt KIEN u de mogelijkheid om (een multidisciplinair team van) studenten in te zetten op uw vraagstukken. Ten slotte organiseert KIEN diverse events, workshops en congressen. Stichting KIEN is gevestigd in Eindhoven.
Bekijk details
Logo placeholder
De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) is de beroepsvereniging voor Chemici, Life Sciences en Procestechnologen. De KNCV is een bron van inspiratie en kennis, die de verschillende belangen van haar leden behartigt en mensen verbindt op het gebied van arbeidsmarkt & onderwijs, innovatie & onderzoek en maatschappij & communicatie. Als lid profiteer je onder andere van netwerkborrels, een groot netwerk van vakgenoten en korting op activiteiten.
Bekijk details
Logo placeholder
Het netwerk van landbouwraden ondersteunt Nederlandse bedrijven in de agrarische sector bij hun internationale ambities. Zij kunnen u helpen bij het vinden van marktinformatie, informatie omtrent lokale wet- en regelgeving, het oplossen van veterinaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen en het opstaren van agrarische projecten en ketenbeheer.
Bekijk details
Logo placeholder
Kent u LiveWIRE? Dit is een internationaal programma van Shell dat in Nederland wordt uitgevoerd door de Kamer van Koophandel. LiveWIRE is interessant wanneer u een innovatieve technostarter bent die niet langer dan 5 jaar staat ingeschreven in de KvK. U kunt dan namelijk via LiveWIRE uw bedrijf verder ontwikkelen met behulp van persoonlijke begeleiding, workshops, bijeenkomsten en een professioneel netwerk. Deelname is niet gebonden aan een sector of regio.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u als ondernemer op zoek naar financiering of wilt u als succesvol ondernemer uw Brabantse mede-ondernemers financieel ondersteunen? Dan is Made in Brabant het juiste platform. Made in Brabant brengt startende/groeiende ondernemers en strategische investeerders samen om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van het bedrijf. Made in Brabant is geen investeringsfonds maar faciliteert het investeringsproces om zo het ondernemers- en investeringsklimaat in de provincie Noord-Brabant te versterken.
Bekijk details
Logo placeholder
Maritime Campus Netherlands (MCN) stimuleert open innovatie en bedrijvigheid in de maritieme en milieutechnische ontwikkeling in de kop van Noord-Holland. Wanneer u lid wordt van MCN kunt u aansluiten bij lopende onderzoeks- en ontwikkelprojecten. Ook helpt MCN u bij het vormgeven van uw groei- en ontwikkelplannen. En wanneer MCN u zelf niet kan helpen dan helpt de organisatie u om een partner te vinden die dat wel kan. U hoeft niet in de regio gevestigd te zijn om lid te worden van MCN.
Bekijk details
Logo placeholder
Toplocatie in dynamische omgeving. Op deze toplocatie organiseert Mercator Incubator Nijmegen regelmatig informatie, advies en andere activiteiten voor de bevordering van kennis-spin offs en van interacties tussen science en business. In de afgelopen jaren zijn vanuit de Nijmeegse universiteit meer dan 300 nieuwe bedrijven gestart. Ook andere bedrijven werken samen met de universiteit en vestigen zich op de campus Heyendaal. In de komende jaren gaan deze ontwikkelingen versneld verder, waarbij de medische sector en de life sciences nog meer aandacht zullen krijgen. Zij geven extra impulsen aan de kenniseconomie van een dynamische stad in een ruime regio op het snijvlak van Zuid- en Oost- Nederland en het nabije Duitsland.
Bekijk details
Logo placeholder
MKB-Nederland is de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Als u lid bent, kunt u deelnemen aan de netwerkevenementen en informatiebijeenkomsten van de vereniging. Ook kunt u gebruikmaken van de scans die MKB-Nederland aanbiedt. Hiermee test u bijvoorbeeld de vindbaarheid van uw website. Voor praktische informatie, advies en tips van collega-ondernemers bent u bij de branche-organisatie eveneens aan het juiste adres.
Bekijk details
Logo placeholder
Als lid van Nederlandse Procestechnologen (NPT) blijft u up-to-date van de ontwikkelingen binnen de sector. De NPT richt zich voornamelijk op studenten en probeert deze te interesseren voor mogelijke werknemers.
Bekijk details
Logo placeholder
NRK Daklicht behartigt de belangen van zes lichtkoepel- en lichtstraatfabrikanten die gezamenlijk 70% van de Nederlandse markt in handen hebben. Zij geven tien jaar garantie af op alle geleverde producten. Dat geeft zekerheid ten aanzien van weersbestendigheid, lichtdoorlating, waterdichtheid en functionaliteit. Bent u een lichtkoepel- en lichtstraatfabrikanten? Dan dan kunt u bij NRK Daklicht terecht voor belangen-behartiging.
Bekijk details
Logo placeholder
NRK Folie is een vereniging gericht op het ondersteunen en vertegenwoordigen van haar leden in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van de fabrikanten van folies en verpakkingszakken, o.a. in onderhandelingen met overheden en belangenorganisaties. Bent u actief in deze sector, dan kunt u bij de vereniging terecht voor kennis, netwerk en vertegenwoordiging.
Bekijk details
Logo placeholder
Productentenverenging Thermoplasten (PVT) Kunststofverwerkers is een vereniging gericht op het ondersteunen en vertegenwoordigen van haar leden in Nederland. De vereniging vergaart relevante informatie van belang voor de sector en vertegenwoordigt de sector in onderhandelingen met overheden en belangenorganisaties. Bent u actief in deze sector, dan kunt u bij de vereniging terecht voor kennis, netwerk en vertegenwoordiging.
Bekijk details
Logo placeholder
NRK Recycling verenigt professionele bedrijven met gedegen kennis van het kunststof recyclingproces en is gericht op het ondersteunen en vertegenwoordigen van haar leden in Nederland, onder andere in onderhandelingen met overheden en belangenorganisaties. Bent u actief in deze sector, dan kunt u bij de vereniging terecht voor kennis, netwerk en vertegenwoordiging.
Bekijk details
Logo placeholder
NRK flexibel PU-Schuim is een vereniging gericht op het ondersteunen en vertegenwoordigen van haar leden in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van de fabrikanten van polyurethaan (PU-) schuim, onder andere in onderhandelingen met overheden en belangenorganisaties. Bent u actief in deze sector, dan kunt u bij de vereniging terecht voor kennis, netwerk en vertegenwoordiging.
Bekijk details
Logo placeholder
De sectie ketenpartners van de Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) bevordert de samenwerking binnen de rubber-, kunststof- en recycle industrie. Bent u actief in de sector als leverancier van grondstoffen of van machines en hulpapparatuur, industrieel ontwerp- en architectenbureau, engineeringbureau, systeemleverancier of recyclingbedrijf? Dan kan de sectie ketenpartners u ondersteunen bij het vinden van samenwerkingspartners.
Bekijk details
Logo placeholder
NRK Sectie Technische Rubber Artikelen (TRA) is een vereniging gericht op het ondersteunen en vertegenwoordigen van haar leden in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van de fabrikanten van technische rubberartikelen, onder andere in onderhandelingen met overheden en belangenorganisaties. Bent u actief in deze sector, dan kunt u bij de vereniging terecht voor kennis, netwerk en vertegenwoordiging.
Bekijk details
Logo placeholder
NRK verpakkingen is een vereniging gericht op het ondersteunen en vertegenwoordigen van haar leden in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van de fabrikanten van kunststof verpakkingen, onder andere in onderhandelingen met overheden en belangenorganisaties. Bent u actief in deze sector, dan kunt u bij de vereniging terecht voor kennis, netwerk en vertegenwoordiging.
Bekijk details
Logo placeholder
De Vereniging NRK Flexibele Kunststoffen richt zich op het ondersteunen, vertegenwoordigen en promoten van de flexibele kunststofindustrie in Nederland. De vereniging vergaart relevante informatie van belang voor de flexibele kunststofindustrie en vertegenwoordigt de flexibele kunststofindustrie in onderhandelingen met overheden en belangenorganisaties. Bent u actief in deze sector, dan kunt u bij de vereniging terecht voor kennis, netwerk en vertegenwoordiging.
Bekijk details
Logo placeholder
De Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-fabrikanten (NVPU) is de branchevereniging die de belangen behartigt van bedrijven in de polyurethaanisolatie-industrie. De NVPU streeft naar een gezond ondernemingsklimaat, staat voor een duurzaam gebruik van grondstoffen en producten en richt zich op vermindering van het gebruik van energie. De vereniging vergaart relevante informatie van belang voor de sector en vertegenwoordigt de sector in onderhandelingen met overheden en belangenorganisaties. Bent u actief in deze sector, dan kunt u bij de vereniging terecht voor kennis, netwerk en vertegenwoordiging.
Bekijk details
Logo placeholder
De Nederlandse Vereniging van Rubberfabrikanten (NVR) is de branchevereniging die de belangen behartigt van haar leden. Dit doet zij onder andere in onderhandelingen met overheden en belangenorganisaties. Bent u actief in deze sector, dan kunt u bij de vereniging terecht voor kennis, netwerk en vertegenwoordiging.
Bekijk details
Logo placeholder
Het netwerk van Netherlands Business support Offices (NBSO's) ondersteunt Nederlandse bedrijven bij hun internationale ambities in landen waar geen ambassade of consulaat aanwezig is. NBSO's kennen de lokale markt, handelscultuur en helpen u graag voet aan de grond te zetten binnen de landen waarin zij opereren.
Bekijk details
Logo placeholder
NL-GUTS (Netherlands Group of Users of Technology for Separation) is een kennisnetwerk met als doel het uitwisselen en verspreiden van kennis over scheidingsprocessen tussen bedrijven onderling en tussen industrie en kennisinfrastructuur. Bent u als eindgebruiker actief in de procesindustrie en heeft u belangstelling voor toepassing van scheidingstechnologie? Dan kunt u lid worden van NL-GUTS. Als lid kunt u gezamenlijke verkennende onderzoeksprojecten (laten) uitvoeren. Daarnaast organiseert NL-GUTS interactieve bijeenkomsten en zet het actief in op kennisdeling van scheidingsprocessen.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u een startende ondernemer met een duurzaam product? Dan kunt u bij New Energy Docks terecht voor (tijdelijk) werkplekken en vergaderruimte. New Energy Docks is een incubator die de duurzame ambities van de metropoolregio Amsterdam wil waarmaken op het gebied van duurzame energie, mobiliteit en voedsel. Door u te vestigen in de incubator toont u aan dat u duurzaam en innovatief bent. Verder bent u omringd met gelijkgestemden en kunt u uw mede-starters benutten kennis en ervaring te delen.
Bekijk details