Bedrijf

244 resultaten
Logo placeholder

Green PAC iLab biedt startende ondernemers ondersteuning bij het ontwikkelen, produceren en vermarkten van innovatieve kunststof (delen van) producten. Bij Green PAC iLab wordt deze ondersteuning onder zeer gunstige voorwaarden aangeboden en creëert volop kansen om te werken aan de wereld van morgen! Innoveer jezelf bij Green PAC iLab Bij Green PAC iLab krijg je laagdrempelig toegang tot het verkennen van je ondernemerskwaliteiten om, in drie jaar tijd, van zoekende starter naar zelfbewuste ondernemer te groeien. Green PAC iLab is gevestigd op het Polymer Science Park in Zwolle.

Bekijk details
Logo placeholder
Bent u een startup in de chemiesector gericht op het ontwikkelen van een veelbelovende technologieën of producten? Dan kunt u bij het Innovation lab (iLAB) Nijmegen terecht voor huisvesting en een uitgebreid pakket aan innovatiediensten en faciliteiten. Het iLab is een incubator en kent twee vestigingen in Nijmegen: de Mercator Incubator (op de campus van de Radboud Universiteit) en de Novio Tech Campus. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dien je je in het iLab te vestigen.
Bekijk details
Logo placeholder

Utrecht Science Park: de perfecte match tussen innovatieve kennis en het bedrijfsleven De vooruitgang begint waar wetenschappers en ondernemers hun krachten bundelen. Met de Universiteit Utrecht als beste universiteit van Nederland, het Universitair Medisch Centrum Utrecht als een van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en tientallen innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen, is het Utrecht Science Park (USP) het kloppende hart van de kenniseconomie. De kennisintensieve bedrijven en instellingen binnen het USP concentreren zich op twee thema’s die de kwaliteit van leven verbeteren: Life Sciences Duurzaamheid

Bekijk details
Logo placeholder

Bent u op zoek naar een industrie- en bedrijvenpark waar u uw industriële processen kunt opschalen? Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem is de perfecte vestigingsplaats voor energie-intensieve en industriële ondernemingen met oog voor duurzaamheid. Het park heeft diverse voorzieningen, zoals een eigen technische dienst en een industriële infrastructuur, met beschikbaarheid van onder andere warmte, elektriciteit, stoom en aardgas Het bedrijvenpark heeft een milieucategorie 5 status.

Klik hier voor nieuws over IPKW.

Bekijk details
Logo placeholder
Groeiende ondernemers in de Chemie opgelet, want de haven van Moerdijk biedt u diverse vestigingsvoordelen. Het Industrial Park biedt bijvoorbeeld uitgebreide mogelijkheden voor tankopslag en –cleaning. Ook zijn er uitstekende faciliteiten voor snelle overslag en transport. Dankzij een water- en buis-infrastructuur bent u aangesloten op de chemische clusters van Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen en het Ruhrgebied. Op het park staat samenwerking centraal. Reststromen zoals stoom en CO2 vinden hun weg naar nieuwe gebruikers. Op logistiek kunt u uw producten logistiek bundelen met uw buren.
Bekijk details
Logo placeholder
InnoGo ondersteunt (pre-)starters met een technische innovatie en starters óf MKB-bedrijven met een biobased innovatie in de provincie Zeeland. U krijgt van InnoGo € 50.000 om een business plan op te stellen en eventueel een werkend prototype tot stand te brengen. Ook wanneer u op zoek bent naar partners, advies of specifieke kennis kunt u bij InnoGo terecht.
Bekijk details
Logo placeholder

Innolab Chemie stimuleert, faciliteert en ondersteunt bedrijvigheid en initiatieven vanuit de Rijksuniversiteit Groningen richting ondernemerschap. Naast een fysieke locatie waar wordt voorzien in basisfaciliteiten, worden ook verschillende aspecten van business development ondersteund zoals onder andere: strategie, intellectueel eigendom, juridische aspecten, budgettering, administratie, financiën, financiering en risico analyses. Innolab Chemie is een herkenbare en zichtbare incubator waar ideeën en IP op het gebied van BioBased Economie worden doorontwikkeld en voor gebruikers kan leiden tot: ◾gedegen business plannen die getoetst zijn op perspectief en haalbaarheid ◾starten van nieuwe bedrijvigheid ◾waarde vermeerdering IP

Bekijk details
Logo placeholder
Innovatie Agro & Natuur is een projectorganisatie die grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte aanjaagt en is onderdeel van het ministerie van EZ. Activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met een flexibel netwerk van (alliantie-)partners, waarmee ook bijgedragen wordt aan de realisatie van de doelen van de Topsectoren Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Agro & Food. Op het gebied van natuur wordt aansluiting gezocht en gevonden bij de maatschappelijke uitvoeringsagenda voor de Natuurvisie.Innovatie Agro & Natuur heeft o.a. projecten gedraaid rond energie in de dierhouderij en biobased stromen.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u op zoek naar internationale R&D-contacten? Dan kunt u laagdrempelig terecht bij het Innovatie Attaché Netwerk (IA-Netwerk). Dit netwerk helpt Nederlandse bedrijven en instellingen bij het signaleren van kansen voor R&D en helpt de Nederlands concurrentiekracht in het buitenland te versterken. De Innovatie Attachés werken, in een beperkt aantal landen, vanuit ambassades en consulaten.
Bekijk details
Logo placeholder
Innovatiecentrum Greenport Venlo is de stimulator van innovatie in de regio Venlo en de netwerkpartner voor de ontwikkeling van innovatieve concepten, producten en diensten voor ondernemers in de regio Venlo. Het innovatiecentrum gaat samen met u aan de slag om uw idee of project zodanig uit te werken dat een goed beeld ontstaat van de innovatie, de doelen, de kennisvragen, de mogelijke kennisleveranciers, een mogelijke projectleider, et cetera. Wel is vereist dat u actief bent in de Agro & Food sector of de Biobased industrie.
Bekijk details
Logo placeholder
Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) is een samenwerkingsverband van acht gemeentes vanuit Regio Noord-Veluwe, gericht op de thema's 'duurzaam gebouwde omgeving' en 'biobased economy'. Dit doet IGEV samen met ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheid. Bent u actief in de regio Noord-Veluwe, dan kunt u een bijdrage leveren binnen (proeftuin)projecten. IGEV organiseert netwerkevents, informatiebijeenkomsten en kenniskringen op het gebied van aquatische biomassa, biomassa uit natuur en verwaarding van mest.
Bekijk details
Logo placeholder
Innovatieve Veenkoloniën is een innovatieprogramma gericht op vernieuwing en versterking van de agrarische sector in de Veenkoloniën (Noord-Nederland). Vanuit Innovatieve Veenkoloniën worden diverse innovatieprojecten gestart waarin agrariërs, bedrijfsleven en overheden samenwerken. Hierbij is er ook aandacht voor bio-energie en bio-brandstoffen. Bent u actief in deze regio, dan kunt u innovatieve ideeën aandragen die met partners in de Veenkoloniën uitgewerkt kunnen worden.
Bekijk details
Logo placeholder
Innovation Exchange Amsterdam (IXA) is de gezamenlijke technology transfer office (TTO) van de Amsterdamse universiteiten en hogescholen. IXA helpt onderzoekers om hun kennis en technologie succesvol op de markt te brengen. Zo helpen zij bijvoorbeeld bij het vinden van commerciële partners. Als ondernemer kunt u bij IXA terecht als u zoekt naar specifieke technologie of als u op zoek bent naar een wetenschappelijke partner.
Bekijk details
Logo placeholder

Matrix Innovation Center Matrix Innovation Center biedt op Amsterdam Science Park huisvesting op maat en aanvullende diensten aan circa 100 bedrijven in de ICT, life sciences en chemie en andere organisaties die zich bezighouden met aan de bètawetenschappen gerelateerde activiteiten. Meer informatie over ILCA is beschikbaar via http://www.matrixic.nl/offices/icla-nl#static-text . Mocht u nog vragen hebben, of bent u benieuwd wat ILCA voor u zou kunnen betekenen, neem dan contact met ons op via via w.t.fokkema@uva.nl of 020-5253542.

Bekijk details
Logo placeholder

De TU/e staat naast kennisontwikkeling en educatie voor innovatie. Wij zijn erop gericht om onze wetenschappelijke en technologische vindingen te vertalen in oplossingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Succesvolle kennisvalorisatie geeft de TU/e een positie in het hart van de Nederlandse kenniseconomie. Maar hoe sla je nu die brug tussen kennis en markt? TU/e Innovation Lab is het expertisecentrum dat kennis weet te vertalen in business. Een enthousiast en ervaren team van adviseurs, coaches en begeleiders staat klaar voor onze medewerkers, studenten en externe partijen die op basis van TU/e kennis willen ontwikkelen. Samen verkennen we de mogelijkheden, schrijven we de business case, zoeken we passende financieringsvormen, bedrijfsmodellen en partnerships. Samen zorgen we ervoor dat oplossingen voor mondiale vraagstukken in gezondheidszorg, energie, mobiliteit er komen. Dat is IMPACT!

Bekijk details
Logo placeholder

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter financiert innovatieve bedrijven in alle levensfasen, assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zoekt u kansen voor samenwerking? Interesse in internationaal zaken doen? Of bent u op zoek naar groeikapitaal? Neem gerust contact op. Het InnovationQuarter team helpt u graag verder op weg.

Bekijk details
Logo placeholder

Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) is een instituut voor kennis en innovatie op het gebied van procestechnologie. Binnen ISPT werkt het bedrijfsleven samen met kennisinstellingen en overheden aan vernieuwende producten en processen. Het programma doorsnijdt verschillende sectoren zoals energie, chemie en agrofood. Als lid kunt u meedoen in gezamenlijke onderzoeksprojecten of projectideeën agenderen. De innovatiemakelaars van ISPT bieden u tevens bedrijfsadvies en begeleiden u bij het vinden van partners. Ten slotte organiseert het ISPT diverse workshops en events voor mkb- en grootbedrijf.

Bekijk details
Logo placeholder
Wilt u starten met uw bedrijf, een bedrijf overnemen, het handelsregister raadplegen of algemene informatie over regelgeving, internationaal ondernemen en financiering? Ga dan te rade bij de Kamer van Koophandel (KvK): in de basis is de Kamer het handelsregister waar uw bedrijf ingeschreven moet worden, maar daarnaast is het ook vraagbaak voor al uw vragen rond ondernemen en biedt het tools. De KvK heeft vestigingen door heel Nederland.
Bekijk details
Logo placeholder
Kennisalliantie Rijn-Waal is een Duits-Nederlandse samenwerkingsverband van kennisinstellingen uit de regio Rijn-Waal (Oost-Nederland). De Kennisalliantie is gericht op het (grensoverschrijdend) verbinden van het bedrijfsleven met kennisinstellingen rondom technologische innovaties. Bent u een (toekomstige) ondernemer of gevestigde bedrijf uit de regio die innovatieve ideeën wil ontwikkelen? Dan kunt u bij de Kennisalliantie terecht voor financiering, advies van experts, brainstormsessies, begeleiding en ondersteuning bij grensoverschrijdend ondernemen.
Bekijk details
Logo placeholder
Het Kenniscentrum Papier & Karton (KCPK) heeft als missie de kennisinfrastructuur in de Nederlandse papier- en kartonindustrie te versterken door generatie, ontsluiting en verspreiding van kennis. Daarbij richt het KCPK zich op (vezel)grondstoffen, productie & energie en eindtoepassingen. Bent u actief in de papier- en kartonketen, dan kunt u bij het KCPK terecht voor kennis en het vinden van partners. Het KCPK is gevestigd in Arnhem.
Bekijk details
Logo placeholder
Wilt u stoffen uit planten beter benutten naar andere toepassingen dan voeding zoals in cosmetica en verpakking? Dan kunt u met het Kenniscentrum Plantenstoffen klanten vinden, nieuwe samenwerkingsverbanden smeden, pilots en haalbaarheidsstudies organiseren of hulp bij subsidieaanvragen krijgen. Het is een autoriteit op het gebied van plantenstoffen en stelt doeltreffende product- marktcombinaties en business modellen op. Het centrum treedt in contact met potentiële afnemers om te peilen aan welke bronnen behoefte is en brengt leveranciers in kaart.
Bekijk details
Logo placeholder
Kennispark Twente is een stichting die zich ten doel heeft gesteld om innovatie in de regio Twente te bevorderen. Kennispark ondersteunt studenten, wetenschappers, startups en regionaal bedrijfsleven. (Toekomstige) starters kunnen bij Kennispark terecht voor coachingsprogramma’s, financiering, het vinden van partners en evenementen. Kennispark voert het valorisatiebeleid van de Universiteit Twente en ondersteunt spin-offs bij overdracht van kennis uit de universiteit naar de markt. Daarnaast fungeert het Kennispark als portaal om in contact te komen met kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en investeerders in de regio. Kennispark is gevestigd in Enschede.
Bekijk details
Logo placeholder
Zoekt u in Zeeland een inspirerende innovatieve locatie om uw bedrijf te vestigen? Denkt u dan eens aan bedrijventerrein Kenniswerf in Vlissingen. Dit is namelijk een kennis- en innovatiehotspot waar ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid samen kennis en ervaring delen. Wanneer u zich op Kenniswerf vestigt, wordt u op tal van manieren ondersteund. Denk hierbij aan coaching, evenementen, financiering en een groot netwerk. Startende ondernemers met creatieve en vernieuwende ideeën kunnen op Kenniswerf terecht bij incubator DOK41.
Bekijk details
Logo placeholder
KIC Climate is een Europees initiatief gericht op cleantech innovaties. Bent u een (toekomstig) ondernemer met een idee waarmee u op Europees niveau een bijdrage kunt leveren aan de problematiek rondom klimaatverandering, dan kan KIC Climate u verder helpen via haar incubator en acceleratorprogramma's. Experts van KIC helpen u met advies en financiering, om versneld nieuwe technologieën naar de markt te brengen. Bestaande bedrijven kunnen bij KIC Climate aankloppen voor internationale partners om mee te brainstormen en samen te werken.
Bekijk details
Logo placeholder
KIC InnoEnergy is een Europese organisatie die zich bezighoudt met het stimuleren van onderwijs, innovatie en bedrijvigheid op het gebied van duurzame energie. KIC biedt aan technostarters met Europese ambities een acceleratorprogramma, de Highway. Binnen dat programma krijgt u maatwerk advies op technologische, bedrijfskundige, juridische en financiële aspecten in ruil voor 5-15% van het aandelenkapitaal. Daarnaast financiert KIC marktrijpe productontwikkelingen die de wereld van de duurzame energie op hun kop kunnen zetten. Wilt u gebruik maken van de financiering, dan moet de ontwikkeling plaatsvinden met partners uit diverse Europese landen.
Bekijk details