Bedrijf

244 resultaten
Logo placeholder
EnTranCe (Energy Transition Center) is een proeftuin voor toegepast onderzoek in de duurzame energie. Bent u een (aspirant-)ondernemer met innovatieve ideeën, dan kunt u bij EnTranCe terecht voor ondersteuning bij de uitwerking en ontwikkeling. Tevens kunt u gebruikmaken van de uitgebreide technische faciliteiten die EnTranCe biedt. Ook verschaft EnTranCe u toegang tot een breed kennis- en expertisenetwerk van zowel onderwijs als bedrijfsleven. EnTranCe is gevestigd in Groningen.
Bekijk details
Logo placeholder

Het Energy Valley Platform is een noordelijke energienetwerkclub voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de energiesector. Energy Valley kan u ondersteunen bij het uitwisselen van kennis en ervaringen, profilering van uw onderneming, en het agenderen van uw ideeën binnen de regio. Ook kunt u een rol spelen binnen diverse (Europese) samenwerkingsprojecten die Energy Valley initieert en faciliteert. Verder houdt Energy Valley u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de energiebranche en de Energy Valley regio (Drenthe, Friesland, Groningen en Noord-Holland Noord).

Bekijk details
Logo placeholder
Enginn biedt innovatieve starters die bezig zijn met circulaire economie een fysieke werklocatie in de regio Haarlemmermeer. Wanneer u zich bij Enginn huisvest, kunt u terecht bij Enginn voor ondersteuning en begeleiding bij het oprichten en verder uitbouwen van uw bedrijf. Enginn kan u in contact brengen met potentiële partners en klanten en biedt ondersteuning bij vragen over IP, business plannen, strategie, legal, financiering, et cetera. Enginn biedt u geen standaardprogramma maar levert altijd maatwerk.
Bekijk details
Logo placeholder
Als u zaken gaat doen in Europa, is er een netwerk waar u niet omheen kunt: het Enterprise Europe Network. Dit netwerk is door de Europese Commissie speciaal opgezet om ondernemers te ondersteunen bij internationale handel en innovatie. De adviseurs van Enterprise Europe Network kunnen u helpen met het vinden van een handelspartner, bemiddelen bij technologische samenwerking, informatie over Europese wet en regelgeving, waaronder CE-markering, informatie over Europese programma's en fondsen over de Europese Investeringsbank, advies over MKB-financiering en het begeleiden bij deelname aan Europese R&D projecten.
Bekijk details
Logo placeholder

EnTranCe is een unieke plek waar bedrijven, kennisinstellingen, overheden en studenten samenwerken aan energie oplossingen van de toekomst. Tegen zeer lage kosten kunnen bedrijven faciliteiten gebruiken welke de innovaties van deze partijen doen versnellen. 

Klik hier voor evenementen bij Entrance.

Bekijk details
Logo placeholder
Het ERBS - Erasmus Research & Business Support koppelt de vraag uit de markt aan de expertise van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is de voordeurdeler voor ondernemers naar alle experts en centra binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij verbinden partijen, maken wetenschappelijke kennis toegankelijk via advies, ondersteuning en kennisontwikkeling.
Bekijk details
Logo placeholder
De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie NRK behartigt de belangen van zo’n 450 bedrijven geclusterd in 20 brancheverenigingen. De NRK wil internationaal ondernemen en innovatie bevorderen, dit doet zij in nauwe samenspraak met de 20 brancheverenigingen. Lidmaatschap van deze 20 branche-verenigingen valt samen met lidmaatschap van de NRK. Als overkoepelend orgaan voor de rubber- en kunststofindustrie treedt de NRK op als spreekbuis en belangenbehartiger voor de gehele bedrijfstak.
Bekijk details
Logo placeholder
Gelderland valoriseert! is een valorisatieprogramma in de sectoren chemie, energie en creatieve industrie. Bent u een (toekomstige) ondernemer met kansrijke innovatieve concepten, dan biedt Gelderland valoriseert! advies en ondersteuning bij het vinden van partners, het uitwerken van ideeën en het beschermen van intellectueel eigendom. Ook kunt u een aanvraag indienen bij twee financieringsfondsen voor het starten van een bedrijf (preseed) en technische ontwikkeling (proof-of-concept). (Beoogde) vestiging in Gelderland is een voorwaarde voor ondersteuning.
Bekijk details
Logo placeholder
Wilt u als mkb-ondernemer in Zuid-Holland uw marktkansen vergroten en producten op de markt brengen in de Biobased Economie? Neem dan contact op met de KvK-adviseurs van GoBIO! U kunt terecht voor advies, netwerk en kennispartners en kennisinkoop met behulp van kennisvouchers. Het project is een initiatief van de KvK, provincie en gemeente Rotterdam en haakt aan op het Biobased Delta programma. GoBIO! ondersteunt ondernemers in Zuid-Holland met het vergroten en verzilveren van hun marktkansen op het gebied van Biobased Economie. Door het verstrekken van kennisvouchers kan extern kennis worden ingekocht.
Bekijk details
Logo placeholder
De Green Chemistry Campus helpt innovatieve ondernemers om hoogwaardige chemicaliën uit suikers ontwikkelen. Op de Campus kunnen deze bedrijven, die de startersfase al achter zich hebben gelaten, hun concept verder ontwikkelen om het klaar te stomen voor testen in een demoplant, een pilot en uiteindelijk marktintroductie. De Green Chemistry Campus biedt hen hiertoe niet alleen fysieke faciliteiten zoals laboratoria van wereldklasse, uniek vormgegeven werkplekken en een professionele infrastructuur, maar ook hulp en ondersteuning op het vlak van business development, financiering en PR.
Bekijk details
Logo placeholder
Het Green Energy Initiative is een samenwerkingsverband van drie onderzoeksinstituten van de Universiteit Twente, te weten CTIT, IGS en MESA+. Het Green Energy Initiative ontwikkelt nieuwe kennis op de thema's ‘Energy from Biomass’, ‘ICT & Smart Grids’ en ‘Advanced Materials’. Als bedrijf kunt u meedraaien in diverse onderzoeksprojecten. Het Green Energy Initiative is gevestigd in Enschede.
Bekijk details
Logo placeholder

Stichting Greenhouse is een incubator met cleantech (ook wel: energie- en milieutechnologie) als specialisatie. Bevindt u zich in de (pre)startfase van uw bedrijf, dan kunt u hier terecht voor huisvesting en bedrijfsadvies. Ook biedt de incubator u een aantal test- en laboratoriumfaciliteiten. Wilt u gebruikmaken van deze ondersteuning, dan moet u zich vestigen in Greenhouse. U vindt de incubator op het innovatieve Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.

Bekijk details
Logo placeholder
Bent u op zoek naar samenwerkingspartners in de Biobased Economy en AgriFood-sector? Dan kunt u bij Greenlincs terecht. Greenlincs is het platform van bedrijven en kennisinstellingen die op zoek zijn naar innovatie mogelijkheden en toepassingen van groene grondstoffen. Greenlincs ondersteunt bedrijven in Noord-Nederland in deze bij het vinden van ketenpartners en faciliteert de vorming van gezamenlijke projecten en consortia.
Bekijk details
Logo placeholder

Green PAC is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten. Bent u een startup of een gevestigd bedrijf? Dan kunt u bij Green PAC terecht: Onderdeel van Green PAC zijn het iLab Zwolle en COCI EmmTec. Het iLab biedt huisvesting en een uitgebreid pakket aan innovatiediensten en faciliteiten voor de chemische startups. COCI Emmen biedt ondersteuning en huisvesting voor bedrijven die hun processen willen opschalen. Binnen Green PAC werken Stenden Hogeschool en Hogeschool Windesheim bovendien samen met bedrijven aan het ontwikkelen van praktijkgerichte kennis en innovaties. Green PAC is actief in regio Drenthe en Overijssel.

Bekijk details
Logo placeholder
Greenport Horti Campus geeft opleidingen en cursussen omtrent tuinbouw en bundelt de krachten van publieke en private instellingen en organisaties om de innovatiekracht en concurrentiepositie van Greenport Westland-Oostland-Barendrecht blijvend te versterken. Daarnaast biedt Greenport Horti Campus innovatie en demonstratie centrums met verschillende thema's zoals bijvoorbeeld (biobased) energie of water.
Bekijk details
Logo placeholder

Griph is een modern en laagdrempelig kantoor bestaande uit advocaten en fiscalisten voor ondernemers uit het MKB. Als advocaat ben ik gespecialiseerd in vergunningen, subsidies, handhaving en toezicht vanuit de overheid, omgevingsrecht (milieu), vastgoed (huisvesting en bouwen), project en/of gebiedsontwikkeling (bestemmingsplannen) en contracten/samenwerking. Onder andere op het gebied van innovatieve energie en industrie. Ik sta ondernemers graag bij in advisering, contracten, onderhandelinen en procedures (bij de rechter en overheid). Ook treed ik op als mediator in zakelijke geschillen. Ik geloof in een aanpak die dicht bij de ondernemer staat: praktisch, snel, oplossingsgericht, en altijd investeren in de klant. 

Bekijk details
Logo placeholder
Dan kunt u terecht bij Groningen Seaports, de commerciële exploitant en beheerder van de Groninger zeehavens en bijbehorende industrieterreinen. Groningen Seaports biedt huisvesting aan (industriële) bedrijven die een nieuwe locatie zoeken. Met meer dan 700 hectare beschikbaar terrein is er alle ruimte voor u om te ondernemen. Beide havens beschikken over goede spoor-, weg- en waterverbindingen waardoor uw locatie uitstekend en multimodaal bereikbaar is. Tevens ligt er een uitgebreide industriële infrastructuur met beschikbare utiliteiten, zoals restwarmte, stoom, perslucht en industriewater. Benieuwd naar uw kansen? Groningen Seaports gaat graag met u in gesprek.
Bekijk details
Logo placeholder
Het HAN BioCenter is een Centre of Expertise op het gebied van biotechnologie en chemische analyse, met een focus op industriële microbiologie, celbiologie, moleculaire biologie, analysetechnieken en bio-informatica. U kunt bij het HAN BioCentre terecht voor het (laten) uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Het HAN BioCentre stelt haar onderzoeksfaciliteiten daarnaast beschikbaar voor startups. Ten slotte biedt het centrum verschillende trainingen en cursussen. Het HAN BioCenter is gevestigd in Nijmegen.
Bekijk details
Logo placeholder
Het HAN CvVO is het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het centrum richt zich op het verwaarden van kennis die de hogeschool heeft op verschillende vakgebieden, waaronder energie en chemie. Bent u een student met ondernemende ambities, dan kunt u bij het CvVO terecht voor bedrijfsadvies en financiering. Startups en gevestigde bedrijven kunnen bij CvVO terecht voor screening van innovatieve ideeën, technische ondersteuning bij innovaties en de inzet van studenten op projecten.
Bekijk details
Logo placeholder
Het Platform Nieuwe Eiwitproducten (Het Planeet) is een vereniging van producenten van nieuwe eiwitproducten voor de levensmiddelensector. Het Planeet brengt producenten van ingrediënten, halffabrikaten en eindproducten samen om innovatie en ketenvorming te bevorderen. Als lid van Het Planeet kunt u deelnemen aan seminars en (netwerk)bijeenkomsten. Het Planeet is gevestigd in Ochten (Gelderland) en richt zich op partijen in het hele land.
Bekijk details
Logo placeholder

Zoekt u een productiefaciliteit waar u microsystemen en nanotechnologische producten kunt maken? Dan kunt u terecht bij de High Tech Factory, die hoogwaardige cleanrooms en laboratoria beschikbaar stelt met alle essentiële apparatuur. Oo kunt u zich ook vestigen in de High Tech Factory en gebruik maken van beschikbare kantoorruimte. Het apparatuurfonds 'High Tech Fund' biedt de mogelijkheid productie-equipment voor een periode van 5 tot 8 jaar te leasen. Het High Tech Fund schaft de apparatuur aan en blijft eigenaar van de equipment. De High Tech Factory is gevestigd in Enschede.

Bekijk details
Logo placeholder
Holland Rijnland Biobased bundelt de krachten tussen verschillende publieke en private instellingen. Door middel van kennis of hulp met het aanvragen van subsidie probeert Holland Rijnland verschillende lokale initiatieven te ondersteunen.
Bekijk details
Logo placeholder
IEA Bioenergy is een internationaal initiatief die de doelstelling heeft het delen van informatie tussen landen en verschillende R&D afdelingen te verbeteren. IEA Bioenergy biedt voornamelijk samenwerkingsmogelijkheden voor onderzoekers en beleidsmakers.
Bekijk details
Logo placeholder
Het IJ5lab is een Centrum voor Innovatief Vakmanschap op chemisch en biotechnologisch laboratoriumgebied. Het IJ5lab fungeert als verbinding tussen bedrijven, opleidingen, studenten, medewerkers, kennis en faciliteiten. Uw onderneming kan bij het IJ5lab een onderzoeksvraag neerleggen op het terrein van chemie of biotechnologie. Samen wordt besproken hoe het antwoord te verkrijgen is. Dat kan via een oriënterend onderzoek, een uitgebreid onderzoek, een advies of een verwijzing. Het IJ5lab stelt bovendien laboratoriumruimte en apparaten beschikbaar aan het bedrijfsleven. Het IJ5lab is gevestigd in Nijmegen.
Bekijk details
Logo placeholder

Innovation Lab Biobased Products Wageningen. Als startende ondernemer met een veelbelovend biobased concept kun je terecht bij het Innovation Lab Biobased Products Wageningen (iLAB Wageningen). Hier is het mogelijk ideeën om te zetten naar daadwerkelijke biobased producten en/of technologieën (uit) te ontwikkelen. Onderdeel van Wageningen University & Research Centre.

Bekijk details