Bedrijf

244 resultaten
Logo placeholder
Bent u geïnteresseerd in circulaire economie? Laat u dan eens informeren over Circulair Buiksloterham. Op voormalig industriegebied Buiksloterham, Amsterdam-Noord, wordt namelijk een proeftuin ontwikkeld voor circulaire gebiedsontwikkeling. Op het gebied verrijzen straks zo’n 3.500 woningen en 200.000 m² werkruimte. De wijk is een “living lab” waar experiment, onderzoek en innovatie actief worden aangemoedigd en toegepast. Er is een lokale en veerkrachtige economie waar diensten en goederen worden uitgewisseld met geld, tijd en lokale ruilsystemen. Energie is afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Producten en materialen worden teruggewonnen voor hergebruik, reparatie en verdere recycling. De locatie biedt u ondersteuning om vraagstukken op het gebied van regelgeving, beschikbaarheid van technologie en nieuwe verdienmodellen uit te diepen.
Bekijk details
Logo placeholder
Het Cleantech Center is een innovatiecentrum op het gebied van duurzame technologie. Het centrum is gevestigd in Zutphen. De stichting koppelt uw vraagstukken aan MBO-/HBO-/WO-studenten in de regio in de vorm van stages, opdrachten en challenges. Bevindt u zich in de (pre)startfase van uw bedrijf, dan kunt u hier terecht voor huisvesting en bedrijfsadvies. Startups komen alleen in aanmerking voor bedrijfsondersteuning, wanneer ze zich in het centrum vestigen.
Bekijk details
Logo placeholder
Cleantech Regio is een initiatief van overheden, bedrijfsleven en onderwijs in de regio Stedendriehoek (regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen). De Cleantech Regio verbindt partijen die samen willen werken aan energieneutraliteit. Daartoe worden er gezamenlijk businesscases uitgewerkt. Hebt u als ondernemer uit die regio een innovatieve technologie die tot energiebesparing kan leiden in diezelfde regio, neem dan contact op met de Cleantech Regio om uw concept aan te jagen en in contact te komen met potentiële lokale afnemers.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u op zoek naar een industrie- en bedrijvenpark waar u uw processen kunt opschalen? Dan kunt u terecht op COCi EmmTec. EmmTec in Emmen is een vestigingsplaats voor bedrijven gericht op duurzame (biobased) kunststoffen. Het bedrijventerrein ondersteunt bij chemisch onderzoek, het ontwikkelen van industriële processen en het uitwerken van logistiek. Het terrein biedt diverse facilitaire voorzieningen voor chemische bedrijven en heeft een milieucategorie 6 status. Het park biedt bovendien toegang tot ruwe biomaterialen uit de regio. Het Green PAC Centre for Open Chemical Innovation (COCI) biedt ondernemers met een bewezen techniek en/of product de mogelijkheid om hun productiecapaciteit te verhogen en marktconform te concurreren. Green PAC COCI is dé springplank voor ondernemers die de (wereld)markt willen veroveren! Green PAC COCI is gevestigd in Emmen op het Emmtec Industry & Businesspark. Bij Green PAC COCI heeft een ondernemer met een bewezen techniek en/of product de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden zijn productie op te schalen.
Bekijk details
Logo placeholder
Cube050 is een Groningse incubator voor startende ondernemers, gericht op student- en alumniondernemers van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen en kennisintensieve ondernemers, die in de regio ondersteunt. U kunt in de incubator terecht voor huisvesting, bedrijfsadvies en het vinden van partners. Cube050 richt zich op alle sectoren. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient u zich in Cube050 te vestigen.
Bekijk details
Logo placeholder
Het Delft Energy Initiative is de bundeling van al het onderzoek en onderwijs aan de TU Delft op het vlak van energie. Er werken ruim 900 onderzoekers en een paar duizend studenten aan kennis en innovaties in dit veld. Het Delft Energy Initiative is de toegangspoort tot energieonderzoek, –onderwijs en –innovatie aan de TU Delft. Het initiatief jaagt samenwerking en debat aan tussen wetenschappers en studenten onderling en tussen de TU Delft en bedrijven, overheden en politici. Het staat open voor vragen tot samenwerking en verzoek om kennis/expertise door ondernemers.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u actief of geïnteresseerd in bioplastics? Dan is deelnemen in het programma ‘Design Challenges with Biobased Plastics’ wellicht iets voor u. Materiaalleveranciers, kunststofverwerkers, ontwerp-, ingenieursbureaus, producenten en eindgebruikers kunnen concrete onderzoeksvragen voorleggen. U kunt hierbij denken aan levensduur, verwerkbaarheid, design opties, et cetera. Studenten, bijgestaan door experts van verschillende universiteiten, gaan vervolgens aan de slag met uw biobased plastics onderzoek.
Bekijk details
Logo placeholder
DOB-Academy is an institute set up by a group of people with a passion for the Offshore Energy sector and a desire to further its development. We believe that sharing a common language enables people from different backgrounds to achieve great engineering results. And we believe that experts should have a platform to share their knowledge and learn from their peers.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u bezig met het opzetten van nieuwe producten, processen of diensten in Zeeland en kunt u daar ondersteuning bij gebruiken? Gaat u dan eens praten met DOK41. Deze incubator uit Vlissingen biedt startende, innovatieve ondernemers handvatten om uw bedrijf te doen groeien. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan coaching en begeleiding, netwerk, financiering, themabijeenkomsten en persoonlijke spreekuren. Vanuit DOK41 kunt u doorgroeien naar het innovatieve bedrijventerrein Kenniswerf.
Bekijk details
Logo placeholder
Het DPI Value Centre helpt ondernemers met innovatie op het gebied van polymeren. Bent u een startup of gevestigd bedrijf in de (polymeer)chemie? Dan ondersteunt het centrum u met kennis en kunde bij uw innovatievragen, o.a. op het gebied van product- en procesontwikkeling, logistieke vraagstukken, marktstrategie en financiering. Waar nodig schakelt het DPI Value Centre (industriële) bedrijven en kennisinstellingen uit haar netwerk bij. Het centrum biedt startups een intensief begeleidingstraject, zowel op technologisch als markttechnisch vlak. Het DPI Value Centre is gevestigd in Eindhoven.
Bekijk details
Logo placeholder
Stichting Dutch Biorefinery Cluster is een samenwerkings-verband van verschillende ondernemingen uit de agrofood-sector en papierindustrie. Bent u geïnteresseerd in componenten uit biomassa dan kunt u bij DBC terecht om in een open innovatie-omgeving te werken aan het verwaarden van biomassa via nieuwe of verbeterde toepassingen. DBC zet actief in op het verbinden van kennis, kunde en middelen, het initiëren van projecten, het vinden van partners, positionering en het creëren van draagvlak. DBC is landelijk actief.
Bekijk details
Logo placeholder
Het Dutch Polymer Institute (DPI) is een samenwerkingsverband gericht op precompetitief onderzoek naar polymeren. Bent u als (middel)grote speler actief in de chemie? Dan kunt u bij het DPI samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe materialen en kennis, onder leiding van Nederlandse en internationale universiteiten. Er wordt onderzoek gedaan op de thema's schaalbare bestendige materialen, nieuwe duurzame polymeren, coatings en membranen met toegevoegde waarde en hightech & biochemische materialen. Het DPI is gevestigd in Eindhoven.
Bekijk details
Logo placeholder
De Dutch Torrefaction Assosciation (DTA) is een samenwerkingsverband in de keten van getorreficeerde producten. DTA verbindt producenten, technologieleveranciers en afnemers met elkaar, om de gehele keten te versterken. U kunt bij DTA terecht voor het vinden van partners en potentiële afnemers. Daarnaast pakt DTA onderzoeksvragen op samen met haar partners. DTA opereert vanuit Groningen.
Bekijk details
Logo placeholder
In de Duurzaamheidsfabriek bundelen bedrijfsleven, onderwijs en overheden de krachten om innovaties te bevorderen, onderwijs en bedrijsleven met elkaar te verbinden en instroom van technisch talent te bevorderen. Het profiel van de Duurzaamheidsfabriek is duurzame technologie met als focus de Maritieme Technologie en Energietransitie. De Duurzaamheidsfabriek investeert in innovatieve productietechnologie gericht op de maakindustrie en de regionale economie. Ook het LeXlab, een innovatie lab met 3D-printers en lasersnijders is er gevestigd. Door de samenwerking kunnen producten en nieuwe productieprocessen ontwikkeld en getest worden en wordt onderwijs gegeven aansluitend op de behoeften van de markt.
Bekijk details
Logo placeholder
Voor partijen die een certificeringaanvraag willen overslaan en direct hun innovatie in een woon/leef omgeving willen testen. Voor partijen die media aandacht kunnen gebruiken voor hun innovatie.
Bekijk details
Logo placeholder
De Economic Board Utrecht (EBU) stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden gericht op de thema's 'groen', 'gezond' en 'slim'. U kunt bij EBU terecht voor verschillende investeringsfondsen en om mee te draaien in projecten. Op het vlak van energie is EBU de aanjager van twee samenwerkingsverbanden omtrent nul-op-de-meter woningen en smart grids. Bent u actief op die gebieden, dan kunt u daarbij aansluiten of eigen projectvoorstellen indienen. EBU is uitsluitend actief in de provincie Utrecht.
Bekijk details
Logo placeholder
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert regelmatig economische missies en handelsreizen, vaak onder leiding van een bewindspersoon. Heeft u internationale ambities en wilt u snel de juiste contacten leggen in een land? Ga dan mee! Ook adviseert RVO bedrijven bij het aanvragen van internationale innovatie subsidies. Daarnaast helpen we bij het vinden van nieuwe samenwerkingspartners in het buitenland waarmee samen geïnnoveerd kan worden.
Bekijk details
Logo placeholder
Op de Sluisjesdijkpier in Rotterdam is een duurzaam industrieterrein in ontwikkeling, het Energielab. Ondernemers en onderzoekers gaan gezamenlijk projecten uitvoeren op het gebied van duurzame energie om uiteindelijk een zo duurzaam mogelijk park te ontwikkelen. Wilt u graag werken omgeven door innovatie, dan kunt u zich op het Energielab vestigen.
Bekijk details
Logo placeholder
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland. De expertise van ECN richt zich op Zonne-Energie, Windenergie, Biomassa, Energie-efficiency, Environment & Energy Engineering en Beleidsstudies. Wanneer u actief bent in één van deze gebieden dan kunt bij ECN terecht voor advies, bouw van prototypes, experimentele installaties en materiaaltesten en –analyses.
Bekijk details
Logo placeholder
De Energy Academy Europe (EAE) is een kennisinstituut waar energieonderwijs, -onderzoek en -innovatie samenkomen. De belangrijkste energiethema's van de EAE zijn: gas (inclusief biogas en groen gas), duurzame energie, energie-efficiënty en vermindering van CO2. De EAE bevordert co-creatie en co-innovatie in een netwerk van startups, ondernemers en gevestigde bedrijven. Als bedrijf kunt u meedraaien in diverse onderzoeksprojecten. De EAE is gevestigd in Groningen.
Bekijk details
Logo placeholder
De Energy Board is een initiatief van de provincie Noord-Holland om voor meer productie en innovatie van duurzame energie te zorgen. Voor het veld (bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs) heeft de Energy Board een verbindende en aanjagende rol. U kunt bij de Energy Board terecht wanneer u op zoek bent naar partners of wanneer u een initiatief dat via samenwerking tot stand moet komen. De Energy Board verleent geen subsidies of andere financiële ondersteuning .Wel kan de Energy Board u de weg wijzen naar financiële partners. 
Bekijk details
Logo placeholder
Het Energy College is een Noord-Nederlands initiatief om de snelgroeiende energiebranche in de regio te kunnen voorzien van innovatieve vakkrachten op mbo-niveau. Deze mensen worden opgeleid naar de wensen en behoeften van de markt. Ondernemers kunnen zich als zij-instromer laten bijscholen. Ook biedt Energy College direct toegang tot technische vaklieden. Onderwijs wordt verzorgd door diverse onderwijsinstellingen in Noord-Nederland.
Bekijk details
Logo placeholder
Het Energy Delta Institute (EDI) is een internationale business school op het gebied van de internationale energiemarkt. EDI is een internationaal geörienteerd instituut waarbinnen internationale spelers in de energiesector kennis, ontwikkeling en netwerk delen. Bent u een industriële speler in de olie-, gas- of energiesector, dan kunt u bij EDI terecht voor (technische) kennis en voor scholing.
Bekijk details
Logo placeholder
Wilt u een bedrijf starten in de energiebranche? Klopt u dan eens aan bij de incubator Energy Innovation Center in Alkmaar. De incubator biedt u flexibele werkplekken en wanneer u in de incubator bent gevestigd, kunt u gebruik maken van de R&D faciliteiten die het park te bieden heeft. Tevens is de incubator gevestigd op het Energy Innovation Park. Wanneer u de incubator ontgroeit, kunt u zich op dit park verder ontwikkelen in een omgeving met nationale en internationale spelers uit de energiebranche.
Bekijk details
Logo placeholder

Energy Innovation Park biedt bedrijven uit de energiebranche de ruimte om te groeien in een omgeving met nationale en internationale spelers uit de energiebranche. Op dit park kunt u dankzij hoogwaardige faciliteiten uw innovatie in de praktijk testen. Zo treft u er een warmte- en hoogspanningsnet. Bent u een starter? Gaat u dan eens langs bij de incubator van het park, Energy Innovation Center. Het Energy Innovation Park vindt u in Alkmaar. 

Klik hier voor het laatste nieuws

Bekijk details