Bedrijf

244 resultaten
Logo placeholder

BIC-ON is een innovatiecluster gericht op hoogwaardige biobased toepassingen. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en provincies Gelderland & Overijssel bundelen hun krachten in dit programma. Zoekt u ondersteuning op de thema's mest, slib, verse biomassa, algen, vezels of bio-energie, dan kan BIC-ON u ondersteunen bij projectontwikkeling en ketenregie, het beschikbaar stellen van innovatiefaciliteiten en het ontsluiten van financiering. Hiervoor moet u wel gevestigd zijn in Overijssel of Gelderland. BIC-ON is onderdeel van het 'GreenTechAlliances' van Stichting kiEMT. 

Klink hier voor nieuws en actualiteiten.

Bekijk details
Logo placeholder

BECC is voornemens de centrale om te bouwen naar een warmtekrachtcentrale. Met een warmtekrachtcentrale wordt niet alleen stroom opgewekt maar gelijktijdig ook warmte. Met dezelfde hoeveelheid biomassa worden dan méér nuttige producten geproduceerd. De overheid ondersteunt deze groenere opwekking van stroom en warmte met de SDE-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie).
Dit biedt perspectief, zeker voor onze zakelijke klanten! De warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces van BECC wordt geleverd aan industrie in de omgeving, die warmte nodig heeft voor hun processen. Wanneer nabijgelegen bedrijven de groene stroom van BECC én warmte afnemen, valt dus een extra groot voordeel te behalen. De primaire energie wordt zo beter benut door efficiënter gebruik van biomassa. 

Duurzame energie wordt niet alleen opgewekt door de zon, wind of water, maar ook biomassa leent zich daar perfect voor. In de Noord-Brabantse plaats Katwijk (gemeente Cuijk) staat de Bio Energie Centrale Cuijk (BECC). In de BECC wordt groene stroom opgewekt door de verwerking van lokale biomassa, zoals snoeihoutchips en boschips. Dit vormt de groene grondstof voor lokale, duurzame stroom in Cuijk. BECC draagt zo bij aan de biobased economy, een economie die voor zijn energie en materialen niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen, maar van groene grondstoffen.

Bekijk details
Logo placeholder

Het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON) is een cluster van bedrijven en instellingen, die de bio-energie in Oost-Nederland bevordert. Hebt u ondersteuning nodig bij uw technologieontwikkeling op dit gebied? Dan kunt u bij het cluster aankloppen voor de juiste kennis en een uitgebreid netwerk. Ook kan BEON een rol spelen in het afstemmen van plannen met de provincies in Oost-Nederland. Hiervoor moet u wel gevestigd zijn in Overijssel of Gelderland; het werkgebied van BEON.

Klik hier voor nieuwsflitsen en nieuwsberichten.

Bekijk details
Logo placeholder

Bent u actief in de ontwikkeling van vergistingstechnologie, dan kunt u terecht bij het Biogas Centrum Groningen (BCG). Dit is een onderzoeksfaciliteit gericht op productie van biogas via vergisting van biomassa, zoals bietenpulp, mest, gras, et cetera. U kunt bij het BCG terecht om gebruik te maken van testfaciliteiten op lab- en pilotschaal, het uitvoeren van eigen onderzoek en participatie in onderzoeksprojecten. Daarnaast verzorgt BCG praktijkgerichte opleidingen en cursussen. BCG is gevestigd in Groningen.

Ga direct naa media en infotheek.

Bekijk details
Logo placeholder

Wilt u bijdragen aan een beter milieu en tegelijkertijd een economisch voordeel behalen? Dat kan op het Biopark Terneuzen. Wanneer u zich op dit bedrijventerrein vestigt, vormt uw afval een grondstof voor uw partners en vice versa. Het gebruik van elkaars bij- en afvalproducten levert u diverse voordelen op zoals: minder milieubelastingen, betere opbrengst en minder opslag-, verwijderings- en productiekosten. 

Klik hier voor nieuwsberichten.

Bekijk details
Logo placeholder

De Rotterdams haven biedt grote mogelijkheden voor vestiging, wanneer u werkt met grote hoeveelheden biobased materiaal. Het BioPort Rotterdam cluster, getrokken door het Havenbedrijf, ontwikkelt Rotterdam als vestigingslocatie voor ondernemen binnen de biobased economie. U kunt contact opnemen met het havenbedrijf als u vragen heeft of kansen ziet voor ketensamenwerking.

Ga direct naa biobased opportunities.

Bekijk details
Logo placeholder

Bioporoces Pilot Facility (BPF) creëert gelegenheid om te testen met het opschalen en verbreden van het productieproces. Dit doet BPF door het ontwikkelen van nieuwe, duurzaam en omgevingsvriendelijke productie processen gebaseerd op biologische materialen. Naast het opschalen van laboratorium naar industriële schaal biedt BPF ook gelegenheid tot training en scholing.

klik hier voor het laatste nieuws.

Bekijk details
Logo placeholder

Ontwikkelt u biobased aroma's en werkt u graag samen met partners? Biorizon, een onderzoeksprogramma voor biobased aroma's in chemicaliën en coatings, biedt aan MKB-ondernemers de mogelijkheid om gezamenlijk onderzoek uit te voeren met toonaangevende kennisinstellingen, multinationals en MKB's uit Europa. Dankzij de samenwerking krijgt u snel nieuwe kennis en worden de kosten voor en het risico van R&D gedeeld. Wanneer u deelneemt aan Biorizon dient u financieel of in-kind bij te dragen aan het onderzoek voor minimaal 3 jaar.

Klik hier voor nieuws over Biorizon.

Bekijk details
Logo placeholder

Delft is an important hotspot for the development of the biobased economy. Biotech Campus Delft, where biotechnology companies and knowledge institutes collaborate to this end, is established on the Delft University of Technology campus and the DSM Delft site. Innovation is driven by the presence of the entire innovation chain: research, development, scale up and production.

Klik hier voor nieuwsberichten.

Bekijk details
Logo placeholder

Wilt u weten wat Brabant voor uw bedrijf kan betekenen. Dan moet u zeker eens aankloppen bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). De BOM heeft een aanjaag- en ontwikkelrol ten aanzien van het innovatiegehalte in de provincie. U kunt vooral bij de BOM terecht voor informatie over samenwerkingsverbanden en vestigingslocaties. Bent u een innovatieve ondernemer en al gevestigd in Brabant? Dan beschikt de BOM over een aantal fondsen en subsidies waar u gebruik van kunt maken. Bent u op zoek naar andere dienstverlening dan kan de BOM u zelf niet helpen, wel kunnen zij u doorverwijzen naar partners uit het netwerk.

Klik hier voor de actuele portefeuille.

Bekijk details
Logo placeholder

Stichting Brainport is een hecht samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio Eindhoven. Hebt u ondersteuning nodig bij uw technologieontwikkeling, bijvoorbeeld in de energie of chemie? Dan kunt u bij Brainport terecht voor kantoorruimtes en laboratoria in de bedrijfscentra op de High-Tech Campus en Science Park Eindhoven. Tevens kunt u bij het cluster aankloppen voor een uitgebreid (internationaal) netwerk en ondersteuning op het gebied van business en het verkrijgen van financiering. Wilt u gebruiken maken van de mogelijkheden van Brainport dan moet u wel gevestigd zijn in de regio Zuidoost-Brabant en/of gevestigd zijn in een van de bedrijfscentra.

Klik hier voor nieuwsbrieven.

Bekijk details
Logo placeholder

Bent u actief in de Energie- of Chemiesector, maar bevinden uw klanten zich in de hightech sector? Heeft u dan al eens aan Brainport Industries gedacht? Het doel van Brainport Industries is om de toeleveranciers in de hightechketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten. Op deze manier ontstaat een unieke hightech-ecosysteem waardoor uw bedrijf kan samenwerken met andere partners in de keten en zich kan doorontwikkelen tot de top in de markt. Om van het netwerk gebruik te maken, dient u lid te worden van Brainport Industries.

Klik hier voor nieuwsberichten.

Bekijk details
Logo placeholder

Wilt u een innovatief bedrijf starten in de regio Zuidoost-Brabant dan kan Bright Move u helpen bij het verwezenlijken van uw droom. Samen met haar partners ondersteunt Bright Move startende ondernemers en spin-offs bij de realisatie van hun bedrijfsplannen in de regio met kennis, vaardigheden en leningen. Wel kunt u alleen gebruik maken van Bright Move als u gevestigd bent in het werkgebied van Bright Move, namelijk Zuidoost-Brabant.

Klik hier voor nieuwsberichten.

Bekijk details
Logo placeholder

Bent u een kennisintensieve startup, gespecialiseerd in 'hightech' of hoogwaardige zakelijke dienstverlening? En bent u op zoek naar huisvesting? Dan kunt u bij BTC-Twente terecht. BTC-Twente is een incubator gevestigd op het Business & Science Park te Enschede. BTC-Twente biedt kantoorruimtes en doorgroeimogelijkheden naar grotere ruimte(s) op verschillende locaties in Enschede. Daarnaast biedt BTC-Twente de mogelijkheid om productieruimte(s) of laboratoria in te richten. Regelmatig vinden er netwerkbijeenkomsten en businessborrels plaats, waar ondernemers met elkaar in contact kunnen komen.

Klik hier voor nieuwsberichten over BTC-Twente.

Bekijk details
Logo placeholder

Buccaneer Delft is more than just an accelerator for young companies. It is also a central meeting point for the energy and offshore fields. The venue provides high quality facilities that make it the ideal location for all kinds of events. Our restaurants’ catering and the locations’ enterprising atmosphere augment the innovative process and encourage networking.

Coupled with the presence of young, innovative companies, the central location of Buccaneer Delft creates a unique and vibrant environment.

 

Bekijk details
Logo placeholder

Via de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) heeft u toegang tot een wereldwijd buitenlandnetwerk. Het RVO kan u helpen met het in contact komen met ambassades en consulaten. Daarnaast hebben ze verschillende initiatieven, zoals Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attache Netwerk en Landbouwraden die u kunnen helpen met de stap naar internationaal ondernemen.

Bekijk details
Logo placeholder

BureauLeiding is een informatiebureau voor kunststof leidingsystemen, met als doel om door het uitdragen van kennis en ervaring te komen tot een optimale productie, verwerking, installatie, gebruik, vervanging en recycling van kunststof-leidingen. Werkt u aan de verhoging van de kwaliteit van kunstof leidingsystemen, dan kunt u bij BureauLeiding terecht. Verder zet BureauLeiding in op de promotie van de hoge kwaliteit, de duurzame eigenschappen en het imago van kunststof leiding-systemen.

Klik hier voor nieuwsberichten.

Bekijk details
Logo placeholder

De Business Generator is het Technology Transfer Office van de Universiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Als startup of wetenschapper met ondernemende ambities kunt u bij de Business Generator terecht voor ondersteuning bij het starten van hun bedrijf. De Business Generator ondersteunt u bij het opstellen van een business plan, het aantrekken van financiering, het bepalen van strategie, het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en kennisoverdracht vanuit de kennisinstelling naar een bedrijf. De Business Generator is gevestigd in Groningen.

Klik hier voor nieuws over Business Generator.

Bekijk details
Logo placeholder

Het Carbohydrate Competence Center (CCC) is een samenwerkingsverband tussen 19 industriële bedrijven en 6 kennisinstellingen op het gebied van koolhydraten. U kunt binnen het CCC meedraaien in verschillende onderzoeks-projecten naar de synthese, modificatie en/of afbraak van koolhydraten. Daarnaast biedt CCC u de mogelijkheid om gebruik te maken van de onderzoeksfaciliteiten van wetenschappelijke partners binnen het centrum. CCC is een nationaal initiatief en opereert vanuit Groningen.

Bekijk details
Logo placeholder

Wilt u van de onderzoeksinfrastructuur van de Wageningen UR gebruikmaken? Dan kunt u terecht bij CAT-AgroFood – Shared Research Facilities Wageningen UR. Dit is het loket waar startups en gevestigde bedrijven terecht kunnen om gebruik te maken van de apparatuur en faciliteiten van Wageningen UR. Ondersteuning in de vorm van kennis en expertise is daarbij mogelijk. CAT-AgroFood is gevestigd te Wageningen. 

Klik hier voor agenda items van CAT-AgroFood.

Bekijk details
Logo placeholder

Value050 is een Center of Entrepreneurship van de Hanze Hogeschool, Universiteit Groningen en Universitair Medisch Centrum Groningen. Bent u student of alumnus en heeft u ondernemende ambities of bent u al een bedrijf gestart, dan kunt u terecht bij Value050 voor informatie over ondernemerschap, coaching en bedrijfsadvies omtrent business concepten en strategie. Value050 richt zich op alle sectoren. Value050 is gevestigd in Groningen. 

Klik hier voor nieuws en publiciteit.

Bekijk details
Logo placeholder

Wilt u uw kennis over Smart Cities vergroten? In dat geval kunt u terecht bij het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. Dit kenniscentrum van de Hogeschool Utrecht is het centrale punt voor al uw vragen over de realisatie van slimme, duurzame en gezonde steden. Vanuit het kenniscentrum wordt uw vraag gekoppeld aan ondernemers, docenten en studenten. Zo ontstaan praktijkgerichte onderzoeksprojecten waarmee uw vragen worden beantwoord en de kennis in het vakgebied wordt vergroot.

Klik hier voor projecten.

Bekijk details
Logo placeholder

Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) is een unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, overheden en ondernemingen met als doel het versterken van de kenniseconomie op het gebied van watertechnologie. Als ondernemer kunt u terecht bij CEW voor het (laten) uitvoeren van toegepast onderzoek. Daarnaast kan het CEW u behulpzaam zijn bij het vinden van externe financieringsbronnen, waarbij CEW als penvoerder kan fungeren. Het CEW is gevestigd in Leeuwarden.

Klik hier voor nieuws van CEW

Bekijk details
Logo placeholder

Het Centre for Biobased Economy (CBBE) is een center of expertise, waarbinnen acht kennisinstellingen waaronder Wageningen UR hun krachten bundelen. Het CBBE ondersteunt praktijkgericht en innovatief onderzoek voor het midden- en kleinbedrijf in het hele land. Het CBBE biedt bijscholing, trainingen, cursussen en geeft de mogelijkheid om studenten (stagiairs) in te schakelen. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om van onderzoeksfaciliteiten gebruik te maken.

Klik hier voor nieuws over CBBE.

Bekijk details
Logo placeholder

Wilt u uw kennis over de biobased economy vergroten? In dat geval kunt u terecht bij het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE). Het kenniscentrum van het Centre of Expertise is het centrale punt voor al uw vragen. Vanuit het kenniscentrum wordt uw biobased vraag gekoppeld aan ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten. Zo ontstaan praktijkgerichte onderzoeksprojecten waarmee uw vragen worden beantwoord en de kennis in het biobased vakgebied wordt vergroot.

Klik hier voor alle events van CoE BBE.

Klik hier voor nieuws van CoE BBE.

Bekijk details