Bedrijf

244 resultaten
Logo placeholder
Bent u een technologische startup of bestaand bedrijf in de regio Twente? En wilt u (verder) groeien? Dan kunt u terecht bij de business accelerator VentureLab Twente. Als ondernemer kunt u deelnemen aan een business development programma van een jaar. Daarbinnen krijgt u een breed scala aan services, zoals trainingsessies, coaching en bedrijfsadvies op marktstrategie en financiering.
Bekijk details
Logo placeholder
De Vereniging Kunststof Composieten Nederland (VKCN) is de brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die actief zijn in de Nederlandse kunststof composieten industrie. De VKCN streeft naar een sterke positie door het bevorderen van de toepassingen van kunststof composieten. Dit doet zij onder andere door belangenbehartiging met overheden en belangenorganisaties. Bent u actief in deze sector, dan kunt u bij de vereniging terecht voor kennis, netwerk en vertegenwoordiging.
Bekijk details
Logo placeholder
De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is al 90 jaar de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland. Door middel van een lidmaatschap kunt u toegang krijgen tot een groot netwerk in de chemische sector, korting ontvangen op diensten en bijblijven via dagelijks nieuws van de sector.
Bekijk details
Logo placeholder
De Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van PVC Kunststofdakbedekking (Vekudak) is de branchevereniging die de belangen behartigt van haar leden. Dit doet zij onder andere in onderhandelingen met overheden en belangenorganisaties. Bent u actief in deze sector, dan kunt u bij de vereniging terecht voor kennis, netwerk en vertegenwoordiging.
Bekijk details
Logo placeholder
Expertise, van basic engineering tot en met constructiebegeleiding. Eén discipline (piping, machinebouw, elektro, instrumentatie & automatisering, procesengineering engineering, civiel) of een multidisciplinaire aanpak. Vicoma heeft een landelijke dekking en is breed inzetbaar door de ruime expertise in de industrie; we bestaan immers al ruim 50 jaar. De kracht van Vicoma is onze onafhankelijke en flexibele aanpak.
Bekijk details
Logo placeholder
V.O. Patents & Trademarks is een van de grotere dienstverleners in Europa op het gebied van octrooien, merken en modellen. Met meer dan 60 specialisten ondersteunen we klanten wereldwijd om de waarde van hun intellectuele eigendom (IE) te maximaliseren. Wij hebben ruime expertise en jarenlange ervaring in de Chemie, Elektronica, Life Sciences, Mechanica en Fysica. Onze klanten, variërend van tech-starters, innovatief MKB, kennisinstituten en multinationals, bestaan uit toonaangevende nationale en internationale bedrijven en instellingen. Met tien kantoren in Nederland, België en Duitsland opereren wij in een wereldwijd netwerk van professionals.
Bekijk details
Logo placeholder
Wageningen University en Research Center (Wageningen UR) is een kennisinstelling die zich richt op fundamenteel onderzoek (via leerstoelen) en toepassings- en praktijkonderzoek via verschillende contractonderzoeksinstituten. Bent u een wetenschapper of student van Wageningen UR? En wilt u op basis van innovatieve kennis van Wageningen UR een bedrijf starten? Dan kunt u bij het Technology Transfer Office van Wageningen UR terecht voor kennisoverdracht. Gevestigde bedrijven kunnen tevens bij Knowledge Transfer terecht voor het vinden van kennis. Meer informatie: www.wageningenur.nl
Bekijk details
Logo placeholder
AlgaePARC, een onderdeel van de Wageningen UR, is een multidisciplinair en internationaal onderzoeksprogramma op het gebied van algen. Bent u een (middel)groot bedrijf en actief in de algenketen? Dan kunt u aankloppen bij het AlgaePARC om gebruik te maken van onderzoeksfaciliteiten, onderzoek uit te besteden of gezamenlijk op te pakken. AlgaePARC doet onderzoek in de gehele keten, van kweek en opschaling tot verwerking en productontwikkeling en heeft een uitgebreid en internationaal netwerk van partners. Het lab en de pilotfaciliteit zijn gevestigd in Wageningen. Meer informatie: www.algaeparc.com
Bekijk details
Logo placeholder
Het Biobased Performance Materials (BPM) is een onderzoeksprogramma van Wageningen UR Food & Biobased Research en verschillende industriële spelers, gericht op het verbeteren van bestaande biokunststoffen en het ontwikkelen van nieuwe biomaterialen. Als (middel)groot bedrijf kunt u meedraaien in meerjarige projecten. Deze richten zich met name op het verbeteren van de temperatuurresistentie van de biobased materialen, het verbeteren van de mechanische eigenschappen, het verminderen van de gevoeligheid voor water en het omlaag brengen van de kostprijs. Meer informatie: http://www.biobasedperformancematerials.nl/nl
Bekijk details
Logo placeholder

De Water Alliance is een uniek samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen én bedrijfsleven op het gebied van watertechnologie in Nederland. Zij richt zich vooral op het bedrijfsleven in de innovatieve en duurzame watertechnologie die wereldwijd vermarkt kan worden. Als ondernemer kunt u bij de Water Alliance terecht voor o.a. matchmaking en business development. Door deelname aan verschillende handelsmissies en beurzen in binnen- en buitenland, biedt de Water Alliance de mogelijkheid om met buitenlandse partijen in contact te komen. Water Alliance is gevestigd in Leeuwarden en richt zich op heel Nederland. Per medio 2016 heeft Water Alliance circa 100 Nederland die uit heel Nederland afkomstig zijn

Bekijk details
Logo placeholder
Wilt u onderzoek uitvoeren op het gebied van watertechnologie? Dan kunt u terecht bij het Waterapplicatiecentrum (WAC). Dit is een centrum waarin bedrijven, kennisinstellingen en overige organisaties experimenten op watertechnologiegebied kunnen (laten) uitvoeren. Naast deze onderzoeksfaciliteiten biedt het WAC technische ondersteuning voor het bouwen en onderhouden van proefopstellingen. Het WAC is gevestigd in Leeuwarden.
Bekijk details
Logo placeholder
De Wetenschapswinkel Universiteit Twente is het loket van de Universiteit Twente. Bent u een ondernemer uit de regio Twente? Dan kunt u bij de Wetenschapswinkel terecht om gebruik te maken van de vakkennis aanwezig op de Universiteit Twente. De Wetenschapswinkel doet onderzoek, geeft advies en zoekt kennispartners. De Wetenschapswinkel is gevestigd in Enschede. Onderzoeksprojecten worden zoveel mogelijk geplaatst binnen het lopende onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Twente.
Bekijk details
Logo placeholder
Wetsus is een centre of excellence op het gebied van watertechnologie. Wetsus werkt samen met bedrijven, universiteiten en laboratoria in de ontwikkeling van duurzame watertechnologie. Overlap met de BBE, chemie- en energiesector komt voor op het gebied van bijvoorbeeld blue energy, getijdenenergie, algen, ontzilting en membraan-technologie. Als innovatieve ondernemer kunt u bij Wetsus terecht voor technische kennis, onderzoeksfaciliteiten en het vinden van partners. Wetsus is gevestigd in Leeuwarden.
Bekijk details
Logo placeholder
Begint u een nieuw bedrijf dat is gebaseerd op een circulair concept? Dan versnelt Wheel de weg naar succes voor u. Dit acceleratorprogramma is voor circulaire startups. Wheel helpt u bij het ontwikkelen van testen en het opschalen van uw business plan. U kunt verder bij Wheel terecht voor huisvesting.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u op zoek naar een flexibele of vaste werkplek in de regio Den Haag? Dan is het de moeite waard om een keer bij Workalot aan te kloppen. Hier kunt u per dag of per maand werkplekken huren. De werkplekken zijn voorzien van alle gemakken en faciliteiten zoals vergaderruimte, printer, postservice, koffie en thee, et cetera. Ook heeft Workalot een receptioniste. U kunt uw klanten dus professioneel ontvangen.
Bekijk details
Logo placeholder

YES!Delft is een incubator die startups, coaches, investeerders en innovatieve bedrijven samenbrengt. YES!Delft biedt studenten, professionals en wetenschappers hulp bij het realiseren van hun onderneming. Door middel van huisvestiging, scholing en trainingsprogramma's hoopt YES!Delft u te helpen van idee naar bedrijf. 

Klik hier voor een actuele blog van YES!Delft.

Bekijk details
Logo placeholder

ZAP Groningen huisvest een onderwijs- en scholingsfaciliteit en een onderzoeksfaciliteit op de Zernike Campus in Groningen.

ZAP staat voor het optimaliseren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe chemische en biotechnologische opschalingsprocessen en het (hoog) verwaarden van biomassa (tot ‘kruiwagenschaal’).

ZAP faciliteert daarmee het bedrijfsleven - van grootbedrijf, mkb tot startups.

Een partnerschap van mbo (Noorderpoort), hbo (Hanzehogeschool Groningen) en wo (Rijksuniversiteit Groningen) werkt in ZAP samen met het bedrijfsleven. Zij draagt bij aan onderzoeken voor het (optimaal) opschalen van lab-resultaten en zorgt voor (praktijk)onderwijsvernieuwingen binnen de semi-industriële setting van ZAP.

ZAP vult zo de ‘missing link’ op van de opschaling van lab tot productie (TRL’s 4-6) en kan fungeren als cross-over faciliteit met de ‘food’ en ‘health’ domeinen.

ZAP wordt door de mix van onderwijs en onderzoek, waar de onderwijsketen de vloer deelt met de bedrijven, een omgeving waarin studenten mbo, hbo en wo optimaal worden opgeleid.      

De bouw van de Zernike Advanced Proccessing faciliteit start zeer binnenkort en zal vanaf begin 2018 operationeel zijn.

 

Bekijk details
Logo placeholder
Zevenellen is een bedrijventerrein in Midden-Limburg waar onderzoek en innovatie plaatsvindt op het gebied van de biobased economie. Op het terrein worden gewassen en reststromen van (Midden-)Limburgse land- en tuinbouw en voedingsmiddelenindustrie door middel van be- en verwerking ingezet voor toepassing zoals materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte). Bent u actief in de biobased economie dan biedt het terrein u een inspirerende omgeving waar u, eventueel samen met uw buren, aan uw ontwikkeling kunt werken. Naast ondernemers in de biobased economie worden ondernemers in de milieu- en energiesector uitgenodigd om zich op het terrein te vestigen. Het terrein is op dit moment nog in ontwikkeling.
Bekijk details
Logo placeholder
Zinnergy is een propositie van Kennispark Twente met als doel innovaties in de domeinen zorg, veiligheid en duurzaamheid succesvol naar de markt te brengen. Bent u een ondernemer in de regio Twente met innovatieve ideeën op deze thema's? Dan kunt u terecht bij Zinnergy voor business development met een focus op maatschappelijke vraagstukken. Zinnergy ondersteunt bij het aanscherpen van de marktvraag, het verbinden van innovatieve bedrijven en maatschappelijke vragers, het inrichten van proeftuinen en het onderbouwen van business cases. Ook ondersteunt Zinnergy bij het vinden van eindgebruikers (burgers, maatschappelijke partners en overheden). Zinnergy is gevestigd in Enschede.
Bekijk details