Wat wij voor u kunnen betekenen ...

Afb biobased business accelerator

BioBindeR is een samenwerkingsverband dat zich richt op het innovatieve MKB in de Biobased Economy. BioBindeR stelt zich ten doel een interregionale samenwerking te smeden tussen mkb'ers om zo de ontwikkeling van biobased innovaties en toepassingen te stimuleren. U kunt bij de BioBindeR terecht voor het vinden van (keten)partners. Hiertoe organiseert de BioBindeR werksessies, faciliteert het de vorming van consortia en biedt het ondersteuning aan deze consortia voor verdere ontwikkeling van businsess cases en het vinden van financiering. BioBindeR is een nationaal initiatief.