Wat wij voor u kunnen betekenen ...

Introductie van de Amsterdam Green Campus De Amsterdam Green Campus (AGC) is hét samenwerkingsverband in Noordwest Nederland vanuit de metropoolregio Amsterdam, waarin kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden samenwerken t.b.v. van innovatie en valorisatie in de Groene Sector. Het doel is om de positie van kennisinstellingen, het onderwijs en bedrijfsleven te versterken om samen te werken aan oplossingen voor de uitdagingen waar de groene sector nu en in de toekomst voor staat. Valorisatie, economische groei en de blijvende ontwikkeling van een goed gekwalificeerd personeelsbestand staan hierbij centraal. De ambitie is om met de AGC het platform te realiseren dat de regionale kennis en vraag (inter)-nationaal op de agenda brengt en voor financiële middelen zorgt om oplossingen te verwezenlijken. De partners De regionale Groene mbo, hbo en wo-instellingen in dit samenwerkingsverband zijn Clusius- en Wellantcollege, AERES Hogeschool Almere, Inholland Agri, Food & Life Sciences en UvA; IBED (Institute for Biodiversity & Ecosystem Dynamics), HIMS (Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences) en SILS (Swammerdam Institute for Life Sciences). Contact: Niek L.M. Persoon| Directeur Amsterdam Green Campus m: +31 6 4673 8330, e-mail: N.L.M.Persoon@uva.nl Gerard J.M. Kooiman| Account manager Amsterdam Green Campus m: +31 6 5250 5965, e-mail: G.J.M.Kooiman@uva.nl

Aanbod van de Amsterdam Green Campus: - staat voor ontwikkeling op onderwijs en onderzoek voor de groene sector in NW-NL - verbindt de 5 O’s op onderwijs, onderzoek, ondernemers, overheid en omgeving - slaat een brug op samenhangend onderwijs (van mbo-hbo-wo) - geeft invulling aan Leven Lang Leren (LLL) en carrière perspectief - biedt een kennisplatform voor projectonderzoek voor innovatie en valorisatie De voerende thema’s zijn Green Genetics, Green Environment and Green Chemistry met als enkele voorbeeldprojecten: - Greening up Startup Village in het Amsterdam Science Park (Green Environment) - Opwaarding van reststromen van voedingsproducenten in de Zaanstreek (Green Chemistry) - Cursus Novel Breeding Tools (Green Genetics en LLL)