Wat wij voor u kunnen betekenen ...

Het Biobased Performance Materials (BPM) is een onderzoeksprogramma van Wageningen UR Food & Biobased Research en verschillende industriële spelers, gericht op het verbeteren van bestaande biokunststoffen en het ontwikkelen van nieuwe biomaterialen. Als (middel)groot bedrijf kunt u meedraaien in meerjarige projecten. Deze richten zich met name op het verbeteren van de temperatuurresistentie van de biobased materialen, het verbeteren van de mechanische eigenschappen, het verminderen van de gevoeligheid voor water en het omlaag brengen van de kostprijs. Meer informatie: http://www.biobasedperformancematerials.nl/nl