Wat wij voor u kunnen betekenen ...

Wilt u samenwerken met partijen uit de gehele keten en optimaal gebruik maken van biomassa en aan de wereld tonen dat het economisch rendabel is om waardeketens te integreren, laat u dan informeren over de mogelijkheden van een Bio Energie Centrale. 

Afb becc

BECC is voornemens de centrale om te bouwen naar een warmtekrachtcentrale. Met een warmtekrachtcentrale wordt niet alleen stroom opgewekt maar gelijktijdig ook warmte. Met dezelfde hoeveelheid biomassa worden dan méér nuttige producten geproduceerd. De overheid ondersteunt deze groenere opwekking van stroom en warmte met de SDE-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie).
Dit biedt perspectief, zeker voor onze zakelijke klanten! De warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces van BECC wordt geleverd aan industrie in de omgeving, die warmte nodig heeft voor hun processen. Wanneer nabijgelegen bedrijven de groene stroom van BECC én warmte afnemen, valt dus een extra groot voordeel te behalen. De primaire energie wordt zo beter benut door efficiënter gebruik van biomassa. 

Duurzame energie wordt niet alleen opgewekt door de zon, wind of water, maar ook biomassa leent zich daar perfect voor. In de Noord-Brabantse plaats Katwijk (gemeente Cuijk) staat de Bio Energie Centrale Cuijk (BECC). In de BECC wordt groene stroom opgewekt door de verwerking van lokale biomassa, zoals snoeihoutchips en boschips. Dit vormt de groene grondstof voor lokale, duurzame stroom in Cuijk. BECC draagt zo bij aan de biobased economy, een economie die voor zijn energie en materialen niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen, maar van groene grondstoffen.