Wat wij voor u kunnen betekenen ...

Zevenellen is een bedrijventerrein in Midden-Limburg waar onderzoek en innovatie plaatsvindt op het gebied van de biobased economie. Op het terrein worden gewassen en reststromen van (Midden-)Limburgse land- en tuinbouw en voedingsmiddelenindustrie door middel van be- en verwerking ingezet voor toepassing zoals materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte). Bent u actief in de biobased economie dan biedt het terrein u een inspirerende omgeving waar u, eventueel samen met uw buren, aan uw ontwikkeling kunt werken. Naast ondernemers in de biobased economie worden ondernemers in de milieu- en energiesector uitgenodigd om zich op het terrein te vestigen. Het terrein is op dit moment nog in ontwikkeling.