Wat wij voor u kunnen betekenen ...

Afb bio base westland

Bio Base Westland is een (tuinbouw)ondernemers gestuurd netwerkorganisatie van bedrijven, kennis-, ketenpartijen, overheden en maatschappelijke organisaties met als doel biobased business in de glastuinbouw in de Greenport Westland / Oostland tot ontwikkeling te brengen. Ambitie 2020 is dat • Tuinbouwondernemers in hun bedrijfsvoering maximaal in spelen op mogelijkheden om hun plantaardige reststromen tot waarde te brengen • Nieuwe glastuinbouwgewassen worden geteeld, specifiek voor de productie van hoogwaardige plantenstoffen t.b.v. marktpartners in farmacie, cosmetica voedingssupplementen, fijn chemie en gewasbescherming. 

Klik hier voor nieuwsbrieven.