Wat wij voor u kunnen betekenen ...

Afb bic on

BIC-ON is een innovatiecluster gericht op hoogwaardige biobased toepassingen. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en provincies Gelderland & Overijssel bundelen hun krachten in dit programma. Zoekt u ondersteuning op de thema's mest, slib, verse biomassa, algen, vezels of bio-energie, dan kan BIC-ON u ondersteunen bij projectontwikkeling en ketenregie, het beschikbaar stellen van innovatiefaciliteiten en het ontsluiten van financiering. Hiervoor moet u wel gevestigd zijn in Overijssel of Gelderland. BIC-ON is onderdeel van het 'GreenTechAlliances' van Stichting kiEMT. 

Klink hier voor nieuws en actualiteiten.