Wat wij voor u kunnen betekenen ...

Biobased Business Accelerator is een initiatief van KplusV organisatieadvies en Stichting BioBased Business. Het meerjarige project wordt gedragen door participantenbijdragen en cofinanciering vanuit het Interdepartementaal Programma Biobased Economy (www.biobasedeconomy.nl)

Afb biobased business accelerator

De Biobased Business Accelerator (BbBA) is een landelijk platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, gericht op het versnellen van biobased innovaties. De BbBA richt zich op het bevorderen van samenwerking en het creëeren van een gemeenschappelijke visie in alle deelsectoren van de Biobased Economy: energie, afval & organische reststoffen, materialen, (fijn)chemie, food, agro, water en groene ruimte. Ontwikelt u biobased innovaties? Dan kunt u terecht bij de BbBA voor het ontwikkelen van businesscases, het smeden van consortia en het bevorderen van ketensamenwerking. De BbBa is gevestigd in Arnhem.

Klik hier voor meer informatie over BIOBINDER: Biobased Business in de Regio