Bedrijf

244 resultaten
Logo placeholder
Bent u gevestigd in de regio Leiden en bevindt u zich in de (pre)startfase van uw bedrijf, dan kunt u bij incubator 15KM terecht voor een werkplek en bedrijfsadvies. In een straal van 15 kilometer vindt u ondersteuning op het gebied van business development, legal, finance, communicatie, marketing, product- ontwikkeling, et cetera. Wilt u gebruikmaken van deze ondersteuning, dan betaalt u 15KM maandelijks een 'netwerk-fee' en staat u een minderheidsaandeel in uw bedrijf af.
Bekijk details
Logo placeholder

ACE Venture Lab slaat de brug tussen kennis en onder-nemerschap en begeleidt kansrijke science based startups op hun weg naar groei. Of u nu student, onderzoeker of ondernemer bent, ACE brengt u verder. U kunt bij ACE allereerst terecht voor een inspirerende kantoorplek. Daarnaast biedt ACE u programma's en tools om versneld uw bedrijf op te bouwen. 

Klik hier voor nieuws.

Bekijk details
Logo placeholder

ADEM (A green Deal in Energy Materials) is een initiatief waarin onderzoek en onderzoeksfaciliteiten worden gedeeld voor R&D met betrekking tot energietransitie, -opslag en –transport. Gezamenlijk onderzoek uitvoeren heeft als voordelen dat u kunt gebruikmaken van apparatuur die u zelf niet heeft en resultaten van anderen met u worden gedeeld. Dit resulteert in minder risico en minder kosten. ADEM richt zich op onderzoek naar Heat, Catalysis, Wind, Solar, Fuel cells en Batteries. U kunt deelnemen in het onderzoek door financieel of in-kind bij te dragen. De faciliteiten zijn verdeeld over ECN en de Nederlandse technische universiteiten. 

Klik hier voor nieuws en actualiteiten.

Bekijk details
Logo placeholder

Bent u actief in de biobased industrie of glastuinbouw en wilt u profiteren van reststromen uit de agro- en foodsector? Heeft u dan al eens overwogen u te vestigen op het bedrijventerrein Nieuw-Prinsenland? Op dit bedrijventerrein draait het om samenwerken en het gebruikmaken van elkaars restwarmte, proceswater en reststromen. Bent u gericht op het produceren van groen gas en windenergie? Ook dan kunt u bij Nieuw-Prinsenland terecht. 

Klik hier voor nieuws en actualiteiten.

Bekijk details
Logo placeholder

Bent u actief in de glastuinbouw of agribusiness en wilt u graag bijdragen aan een beter milieu? Dan kunt u zich vestigen op Agriport A7 te Middenmeer. Op het park werken bedrijven binnen de keten en tussen verschillende ketens samen waardoor u kunt gebruikmaken van reststromen (warmte, proceswater, CO2) van bedrijven in de omgeving. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar u kunt er ook kosten mee besparen en uw concurrentie-positie mee versterken. 

Klik hier voor nieuws en actualiteiten. 

Bekijk details
Logo placeholder
De diplomaten die werken bij Nederlandse ambassades en consulaten zetten zich in om Nederlandse bedrijven te helpen via allerlei instrumenten zoals zakenpartnerscans, handelsmissies en matchmaking. Dit alles met als doel de drempel tot internationaal ondernemen te verlagen.
Bekijk details
Logo placeholder

In Amsterdam is ACE de plek voor studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers als het om ondernemerschap gaat. Vier topuniversiteiten en -hogescholen in Amsterdam hebben hun kracht om u te helpen. Zo kunt u bij ACE terecht voor specifieke training op het gebied van ondernemerschap. Ook zorgt ACE ervoor dat de kennis van de onderwijs-instellingen toegankelijk wordt voor ondernemers zoals u. Wilt u een eigen onderneming starten? Dan kunt u voor specifieke ondersteuning terecht bij het Venture Lab van ACE.

Klik hier voor nieuws over ACE venturelab.

Bekijk details
Logo placeholder

De Amsterdam Economic Board stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in de metropoolregio Amsterdam. Thema's waarvoor u bij de board terecht kunt zijn onder meer circulaire economie en duurzaamheid. De Amsterdam Economic Board heeft een breed netwerk en weet wat speelt bij haar deelnemers. Mocht u zich willen aansluiten bij bestaande ontwikkelingen of duurzame initiatieven dan kan de Amsterdam Economic Board u verwijzen naar interessante partners.

Klik hier voor nieuws over AEB.

Klik hier voor de agenda van de AEB.

Bekijk details
Logo placeholder

Aanbod van de Amsterdam Green Campus: - staat voor ontwikkeling op onderwijs en onderzoek voor de groene sector in NW-NL - verbindt de 5 O’s op onderwijs, onderzoek, ondernemers, overheid en omgeving - slaat een brug op samenhangend onderwijs (van mbo-hbo-wo) - geeft invulling aan Leven Lang Leren (LLL) en carrière perspectief - biedt een kennisplatform voor projectonderzoek voor innovatie en valorisatie De voerende thema’s zijn Green Genetics, Green Environment and Green Chemistry met als enkele voorbeeldprojecten: - Greening up Startup Village in het Amsterdam Science Park (Green Environment) - Opwaarding van reststromen van voedingsproducenten in de Zaanstreek (Green Chemistry) - Cursus Novel Breeding Tools (Green Genetics en LLL)

Bekijk details
Logo placeholder

Amsterdam Smart City (ASC) is een uniek samenwerkings-verband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen om van Amsterdam een slimme stad te maken. Een slimme stad, Smart City, is een stad waar sociale en technologische netwerken en oplossingen zorgen voor een betere leefomgeving. Denkt u bijvoorbeeld aan elektrisch rijden of smart grids. Het platform Amsterdam Smart City is op de hoogte van de verschillende ideeën en uitdagingen in de stad en kan u koppelen aan partners en lopende projecten.

Klik hier voor events.

Klik hier voor actuele posts.

Bekijk details
Logo placeholder

Wilt u onderzoek doen naar uw innovatie voor de biobased economy? Dan kunt u terecht bij ACRRES, Application Centre for Renewable Resources. Dit landelijk praktijkcentrum in Lelystad richt zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën in de duurzame energie en groene grondstoffen. U treft er verschillende onderzoeksfaciliteiten, een co-vergistingsinstallatie, een bio-ethanol productie-unit, een biogasopwaarderingsinstallatie, twee testlocaties voor wind- en zonne-energie en een voorziening voor productie van algen en waterplanten. Daarnaast kunt u deelnemen aan de informatiebijeenkomsten, symposia en presentaties van ACRRES.

Klik hier voor nieuwsbrieven van ACRRES

Bekijk details
Logo placeholder

Applied Polymer Innovations is een onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in toegepast onderzoek naar polymeren. Als ondernemer kunt u bij het API terecht voor het laten uitvoeren van onderzoek. API beschikt over een uitgebreid laboratorium en een complete pilot-plant op het gebied van polymeersynthese en -verwerking. API is gevestigd in Emmen.

Klik hier voor de voordelen van API op een rij.

Bekijk details
Logo placeholder

Bent u geïnteresseerd in praktijkgericht onderzoek op het gebied van energietechniek? Dan is het Expertise centrum Duurzame Innovatie (EDI) van de Avans Hogeschool uw partner. Hier kunt u terecht met al uw vragen over Bouwproces en Techniek, Mechatronica, Smart Energy en PV productietechnologie. Samen met docenten en studenten worden uw vragen opgepakt en uw onderzoek uitgevoerd.

Klik hier voor nieuwsberichten.

Bekijk details
Logo placeholder

Wilt u duurzaam ondernemen en kunt u hulp gebruiken bij het duurzaam vormgeven van uw onderneming? Heet u bijvoorbeeld hulp nodig bij het ontwikkelen van nieuwe business modellen of bedrijfsprocessen? Dan kunt u de hulp inschakelen van de studenten en docenten van de Avans Hogeschool. Wanneer u uw vraag neerlegt bij het Expertisecentrum Sustainable Business (ESB) pakken zij uw vraagstuk op en komen door multidisciplinair en praktijkgericht onderzoek tot het gevraagde antwoord.

Klik hier voor evenementen.

Bekijk details
Logo placeholder

Om de doelstellingen van BE-Basic te behalen, coördineert en stimuleert RD&I programmeringen voor het ontwikkelen van wetenschap en technologie, met name (maar niet exclusief) met betrekking tot milieukundige en industriële biotechnologie. BE-Basic staat voor ‘Biotechnology based Ecologically Balanced Sustainable Industrial Consortium’. De focus ligt op integrale duurzame biobased oplossingen voor non-energetische (chemische stoffen, materialen, food&feed) en energetische doeleinden waarvoor geen andere duurzame alternatieven mogelijk zijn (luchtvaart, marine en zwaar wegtransport).

Klik hier voor de partners van BE-Basic.

Bekijk details
Logo placeholder

Biobased Business is een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven in de biobased economy. De adviseurs van Biobased Business kunnen u ondersteunen in verschillende fases van uw biobased project, door het uitvoeren van experimenten, haalbaarheidstudies, procesoptimalisatie. Ook biedt Biobased Business trainingen in het gebruik van vergistingstechnieken. Biobased Business is gevestigd in Deventer.

Klik hier voor nieuwsberichten.

Bekijk details
Logo placeholder

De Biobased Business Accelerator (BbBA) is een landelijk platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, gericht op het versnellen van biobased innovaties. De BbBA richt zich op het bevorderen van samenwerking en het creëeren van een gemeenschappelijke visie in alle deelsectoren van de Biobased Economy: energie, afval & organische reststoffen, materialen, (fijn)chemie, food, agro, water en groene ruimte. Ontwikelt u biobased innovaties? Dan kunt u terecht bij de BbBA voor het ontwikkelen van businesscases, het smeden van consortia en het bevorderen van ketensamenwerking. De BbBa is gevestigd in Arnhem.

Klik hier voor meer informatie over BIOBINDER: Biobased Business in de Regio

Bekijk details
Logo placeholder

Dit is een regionaal programma in Zuidwest-Nederland dat streeft om de regio mondiaal leidend te maken op biobased economy. Het werkt aan kennis, productontwikkeling en financiering in groene grondstoffen, groene (chemische) bouwstenen, ketensamenwerking en verduurzaming van de procesindustrie. Doel is de nieuwe biobased producten te ontwikkelen. Als ondernemer kunt u terecht op de vlakken R&D en business development, locaties, kennis en onderwijs, financieringsinstrumentarium en PR. In hoofdzaak is het een publiek gefinancierd programma waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken (Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Rijk). Internationaal wordt samengewerkt met Vlaanderen, Nordrhein-Westfalen, Noord-Frankrijk, als ook andere Europese regio’s en daarbuiten (Canada en Brazilië). 

Klik hier voor actualiteiten en nieuws. 

Bekijk details
Logo placeholder

Wilt u met uw bedrijf een transitie maken naar de biobased economy? En bent u actief in Zuid-Holland? Dan kunt u terecht bij Biobased Delta Zuid-Holland. Dit samenwerkingsverband helpt u uw projecten en programma's te initiëren, faciliteren en versnellen. De focus ligt hierbij op groene chemische bouwstenen en hoogwaardige inhoudsstoffen uit de tuinbouw. Biobased Delta Zuid-Holland is lid van Biobased Delta, een krachtenbundeling van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Klik hier voor nieuws en bijeenkomsten.

Bekijk details
Logo placeholder

Bio Base Europe Pilot Plant is an independent, state-of-the-art facility that operates from a laboratory level to a multi-ton scale. Bio Base Europe Pilot Plant is a service provider for process development, scale-up and custom manufacturing of biobased products and processes. A wide and flexible spectrum of modular unit operations enables us to translate your biobased lab protocol into a viable industrial process. 

Klik hier voor nieuwsberichten.

Bekijk details
Logo placeholder

Het Training Center biedt moderne trainingsfaciliteiten voor theorie- en praktijkopleiding van operators en technici. Deze omvatten ook web based processimulatie en e-learning, welke ontwikkeld zijn in INTERREG IVb project ‘Bio Base NWE’ met co-financiering door de Provincie Zeeland. Vanaf oktober 2015 zijn deze trainingtools beschikbaar en toegankelijk op BBETC’s eigen web platform: studiecentrum.bbetc

Klik hier voor nieuwsberichten.

Bekijk details
Logo placeholder

Bio Base Westland is een (tuinbouw)ondernemers gestuurd netwerkorganisatie van bedrijven, kennis-, ketenpartijen, overheden en maatschappelijke organisaties met als doel biobased business in de glastuinbouw in de Greenport Westland / Oostland tot ontwikkeling te brengen. Ambitie 2020 is dat • Tuinbouwondernemers in hun bedrijfsvoering maximaal in spelen op mogelijkheden om hun plantaardige reststromen tot waarde te brengen • Nieuwe glastuinbouwgewassen worden geteeld, specifiek voor de productie van hoogwaardige plantenstoffen t.b.v. marktpartners in farmacie, cosmetica voedingssupplementen, fijn chemie en gewasbescherming. 

Klik hier voor nieuwsbrieven.

Bekijk details
Logo placeholder

BioBindeR is een samenwerkingsverband dat zich richt op het innovatieve MKB in de Biobased Economy. BioBindeR stelt zich ten doel een interregionale samenwerking te smeden tussen mkb'ers om zo de ontwikkeling van biobased innovaties en toepassingen te stimuleren. U kunt bij de BioBindeR terecht voor het vinden van (keten)partners. Hiertoe organiseert de BioBindeR werksessies, faciliteert het de vorming van consortia en biedt het ondersteuning aan deze consortia voor verdere ontwikkeling van businsess cases en het vinden van financiering. BioBindeR is een nationaal initiatief.

Bekijk details
Logo placeholder

Wilt u nieuwe technologieën ontwikkelen en vermarkten op het gebied van groene energie en materialen, dan kunt u terecht bij Biobrug. Dit is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen die universitaire kennis en bedrijfsleven samenbrengt. Aan de hand van uw concrete vraagstukken kunt u bij Biobrug terecht voor brainstormsessies, marktscans, innovatiescans, technische haalbaarheidstudies, et cetera. Wanneer de bedrijfsvraag helder is en het vraagstuk geanalyseerd, stelt Biobrug een multidisciplinair team samen van hoogleraren, studenten en medewerkers van het betrokken bedrijf. Biobrug opereert vanuit Groningen.

Klik hier voor nieuws. 

Bekijk details
Logo placeholder

Biocontact.eu brengt vraag en aanbod van biomassa bij elkaar om de samenwerking tussen beide te stimuleren. Biocontact is een gratis marktplaats die duurzaamheid, efficiëntie en ruimtegebruik wil maximaliseren en logistieke stromen wil optimaliseren.

Ga direct naar vraag & aanbod.

Bekijk details